ممیزی انرژی درساختمان چیست

در مطلب پیشین با عنوان مصرف انرژی ساختمان ، به مفهوم انرژی و جایگاه آن در ساختمان و دلایل مختلف هدر رفت انرژی در ساختمان پرداخته شد و مقدمه ای در خصوص لزوم تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان ارائه گردید. در این مطلب از سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی ساختمان ، با مفهوم ممیزی انرژی درساختمان و مراحل اجرایی و انواع آن آشنا می شویم.

قبل از تصمیم گیری جهت انجام هرگونه اقدام صرفه جویی انرژی در ساختمان، لازم است از طریق یک فرآیند ممیزی انرژی، اطلاعات جامعی از مصرف انرژی در ساختمان جمع آوری گردد.براساس سالهای متمادی انجام ممیزی انرژی درساختمان های نقاط مختلف کشور،دیدگاه اصلی نگارنده نسبت به فرآیند ممیزی انرژی در ساختمان ها آنست که ساختمان های کشور ما عموما از نظر مصرف انرژی بیمارند و کارشناسان انرژی نیز در فرآیند ممیزی انرژی باید مانند پزشکان اقدام کنند.در حرفه پزشکی هر بیمار با یک مشکل پزشکی یا درد در نقطه ای از بدن به پزشک مراجعه می نماید. در این حالت پزشک ابتدا پیش از هر اقدامی بطور دقیق وضعیت بیمار را بررسی می کند. پزشک با پرسیدن سوالات هدفدار و آگاهانه از بیمار اطلاعاتی از وضعیت وی کسب نموده و احتمالا آزمایشاتی را انجام می دهد، دانش و تخصص خود را به کار گرفته و در نهایت دارو و روش درمان را تجویز می کند. در پروسه ای مشابه، پیش از اینکه بتوان هرگونه مشکل در مصرف انرژی ساختمان را حل نمود، در ابتدا لازم است وضعیت کنونی مصرف انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در ساختمان را تعیین و بررسی نمود تا نهایتا گلوگاه های مصرف انرژی در ساختمان شناسایی گردد و راهکارهای لازم جهت جلوگیری از مصرف انرژی مازاد تجویز و اجرا شود.

نمودار هرمی روند ممیزی انرژی درساختمان

هرم بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ممیزی انرژی در ساختمان عبارتست از ایجاد مطالعه امکانسنجی و به کمیت در آوردن ورودیهای مختلف انرژی ساختمان و بررسی پروسه جریان انرژی داخلی در ساختمان در مدت زمان معین به هدف شناخت کارآمد الگوی مصرف انرژی و رسیدن به اقداماتی جهت اصلاح الگوی مصرف تا بتوان هزینه های انرژی را کاهش داد. به عبارت دیگر ممیزی انرژی درساختمان مجموعه اقداماتيست که جهت شناسایی وضعيت مصرف انرژی در يک واحد مصرف کننده انرژی مانند یک ساختمان به هدف رسیدن به راهکارهایی جهت بهبود و کاهش مصرف انرژی در آن واحد انجام می گردد. در ادامه این فرآیند راهکارهای حاصل شده از نظر اجرایی و اقتصادی ارزیابی می شوند.

ممیزی انرژی درساختمان چگونه انجام می شود

ممیزی انرژی درساختمان روش ها و سطوح مختلفی دارد، اما به طور کلی اقداماتی که براساس نتایج مورد انتظار از پروسه ممیزی انرژی انجام می گیرد شامل جمع آوری اطلاعات مصرف انرژی از سابقه قبوض انرژی و کنتورهای ورودی ساختمان، برداشت اطلاعات از تاسیسات و دستگاه های مصرف کننده انرژی و مشخصات فیزیکی ساختمان، دریافت اطلاعات از ساکنین ساختمان و پرسنل تاسیسات و یا مدیران تصمیم گیرنده سیاست های انرژی ساختمان،انجام محاسبات لازم و شناسایی و ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان می باشد.

در واقع می توان گفت ممیزی انرژی درساختمان شالوده و زیربنای مدیریت انرژی هر ساختمان محسوب می شود به طوری که برنامه مدیریت انرژی می تواند بر روی نتایج آن ساخته و اجرا شود. برنامه های مدیریت انرژی خود مستلزم نظارت مستمر و هدفگذاری مصرف انرژی است. قبل از هرگونه هدفگذاری و انجام نظارت بر مصرف انرژی ساختمان بایستی مواد زیر ایجاد گردد:

 • مصرف انرژی خط مبنا
 • الگوی رفتاری و عملیاتی و مصرف انرژی ساختمان
 • وضعیت کلی ساختمان و تاسیسات و دستگاههای مصرف کننده انرژی
 • فرصت های مدیریت انرژی که منجر به کاهش مصرف و هزینه های انرژی می گردد

این اطلاعات را می توان صرفا در اجرای یک ممیزی انرژی کامل از ساختمان تهیه نمود.

نمودار مراحل ممیزی انرژی درساختمان

مراحل فرآیند مميزی انرژی تفصیلی در ساختمان

در آینده به تفصیل در خصوص این چهار مرحله ممیزی انرژی در ساختمان صحبت می کنیم.

ممیزی انرژی درساختمان چه نتایجی دارد

در فرآیند ممیزی انرژی در ساختمان، یک کارشناس انرژی باید مواردی را که نیاز به اقدام فوری دارد و مواردی که انجام آنها ساده و سریع است را شناسایی و اعلام نماید همچنین مواردی که نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تر دارند را شناسایی کند. در یک ممیزی انرژی تفصیلی باید اطلاعاتی که می توان برای توجیه سرمایه گذاری های آتی انرژی از آنها استفاده نمود را تهیه کرده و آگاهیهای عمومی نسبت به موضوعات صرفه جویی انرژی را ارتقا دهد.

منافع مالی حاصل از اجرای اقدامات استخراج شده از ممیزی انرژی در ساختمان می تواند مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. طبیعتا کاهش مصرف انرژی در بخش های عمده مصرف کننده انرژی و در پی آن کاهش هزینه های انرژی مستقیما در هزینه های جاری مصرف انرژی ساختمان تاثیر دارند همچنین با تغییر نوع سوخت و یا تغییر تعرفه های آنها و کاهش دیماند می توان مستقیما به صرفه جویی مالی دست یافت. کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و بواسطه بهره گیری بهینه از تاسیسات و کاهش ساعات کارکرد آنها به طور غیر مستقیم در هزینه جاری ساختمان تاثیر گذارند. علاوه برآن حذف ظرفیت مازاد تجهیزات تاسیساتی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری نیز در اثر بهره برداری بهینه از تجهیزات حاصل می گردد. همچنین یکی از اصلی ترین نتایج حاصل شده از ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای آن، رسیدن به آسایش حرارتی و برودتی و بهبود شرایط زیستی ساکنین می باشد.

فرآیند ممیزی انرژی باید فرصت های مدیریت انرژی را شناسایی کند، تا زمانی که به اجرا در آمد به عواید مالی برای مجموعه منجر گردد. لزوما ابعاد این عواید مالی نسبت مستقیمی با میزان سرمایه گذاری مالی برای آن راهکار ندارد. در بسیاری از مواقع صرفه جویی های بزرگی در هزینه های انرژی ساختمان در اثر اجرای اقدامات بدون هزینه و کم هزینه حاصل شده از ممیزی انرژی بدست می آیند از این جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تغییر تعرفه انرژی و یا دیماند مصرفی
 • برنامه ریزی جهت نوع انرژی مصرفی جهت بهره گیری از تعرفه های بهینه تر
 • تنظیم برنامه های تعمیر و نگهداری بهینه تا عملیات های اجرایی تاسیساتی هماهنگ با نیازهای ساختمان باشند
 • اجرای سیاست های مراقبت و نگهداری صحیح و آموزش و تشویق ساکنین برای جلوگیری از هدر رفت انرژی
 • سرمایه گذاری در اقلام کنترلی کم هزینه مانند ترموستات ها و کلید های زماندار و سنسورها

البته اگرچه از طریق اقدامات کم هزینه می توان به صرفه جویی های خوبی دست یافت اما اجرای اقدامات سرمایه بر را نیز نباید فراموش کرد چرا که این اقدامات نیز در دراز مدت صرفه جویی هنگفتی را در هزینه های جاری ساختمان عاید می نمایند و در تامین آسایش حرارتی و برودتی و بهبود زندگی ساکنین در ساختمان بسیار موثرند. نمونه این اقدامات مانند جایگزینی تجهیزات تاسیساتی مستهلک و کم بازده با تجهیزات راندمان بالا،بکارگیری سیستم های مدیریت انرژی BMS ، ایجاد سیستم های تاسیساتی بروز تر، عایقکاری ها و …

اجرای راهکارهای هزینه بر نیاز به سیاست گذاری و سرمایه گذرای صاحبان و مدیران ساختمان ها دارد.در این حالت نتایج ارزیابی اقتصادی راهکارها در فرایند ممیزی انرژی می تواند راهگشای سیاست گذاری مالکان باشد.

ممیزی انرژی درساختمان به روشهای مختلف انجام می شود

در اجرای فرآیند ممیزی انرژی در ساختمان روشهای متنوعی با توجه ساختمان مورد بررسی و نتایج مورد نیاز و حتی دیدگاه کارشناسان انرژی که ممیزی را انجام می دهند وجود دارد. اما به طور عمده از چهار سطح برای ممیزی انرژی در ساختمان نام برده می شود. سه تا از روشهای ممیزی انرژی در ساختمان وجوه اشتراکی با یکدیگر داشته و گاها فرآیند های اجرایی آنها بسته به نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب می گردد. اما روش ممیزی انرژی تفصیلی که کاملترین سطح ممیزی انرژی در ساختمان است اقدامات پیش بینی شده در روشهای دیگر ممیزی انرژی را در خود دارد.

سطوح ممیزی انرژی به ترتیب افزایش دقت عملیات، عمق تجزیه و تحلیل و کامل بودن نتایج و راهکارهای کاهش مصرف انرژی بدین شرح هستند:

 1. ممیزی انرژی عبوری
 2. ممیزی هزینه های انرژی
 3. ممیزی انرژی استاندارد یا خط مبنا
 4. ممیزی انرژی تفصیلی
نمودار روشهای مختلف ممیزی انرژی درساختمان و ارتباط آنها با يکديگر

نمودار سطوح ممیزی انرژی درساختمان

در مطالب آتی از سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی در  ساختمان روش های ممیزی انرژی در ساختمان را تشریح می نماییم.

بازخورد این مطلب در جهت معرفی ممیزی انرژی در ساختمان را با ما در میان گذاشته و به بیلدینگ پلاس برای کنکاش بیشتر در این مقوله و موضوعات دیگر یاری رسانید.

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس امری حرفه ای و اخلاقی است”

تاریخ : 1395 / 07 / 11
دسته :

نظرات کاربران

این مطالبی که در مورد ممیزی انرژی در ساختمان گفتید برای ممیزی انرژی در صنعت هم کاربرد دارد؟

  بله پایه های فرایند ممیزی انرژی در ساختمان و ممیزی انرژی در صنعت و کلا هر واحد مصرف کننده انرژی یکسان است.

ایا اندازه گیری پارامتر های مصرف انرژی ساختمان در ممیزی انرژی لازم است؟

  در فرآیند ممیزی انرژی علاوه بر دریافت اطلاعات مصرف انرژی ساختمان از طریق قبوض انرژی و سوابق مصرف انرژی، برای برآورد های دقیق تر از مصارف انرژی و عملکرد سیستم های تاسیساتی و معماری ساختمان از تجهیزات اندازه گیری انرژی استفاده می شود.

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839