معرفی انواع روش ممیزی انرژی

در مطلب پیشین با عنوان ” ممیزی انرژی در ساختمان چیست” به تعریف ممیزی انرژی پرداخته و به طور اجمالی مراحل و انواع روش ممیزی انرژی و نتایج مورد انتظار از فرآیند ممیزی انرژی در ساختمان را بررسی نمودیم. در این مطلب از سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی در ساختمان ، به بررسی انواع روش ممیزی انرژی در ساختمان می پردازیم.

همانطور که پیش از این گفته شد ممیزی انرژی در ساختمان براساس نتایجی که از آن مورد انتظار است و با توجه به دیدگاه کارشناسان انرژی و هدفهای استراتژیک در نظر گرفته شده از مدیران و مالکان ساختمانها، می تواند بسیار متنوع و متفاوت انجام گیرد. انواع روش ممیزی انرژی ابزاری هستند در دست کارشناسان انرژی تا بتوانند ساختمانها را از نظر مصرف انرژی بررسی نموده و نتایج مورد نیاز را حاصل کنند. این ابزار می تواند بسیار متغیر باشد. شرکت های خدمات انرژی (اسکو) نیز از انواع روش ممیزی انرژی در محدوده وسیعی استفاده می نمایند، از تعرفه انرژی یا یک تجهیز گرفته تا مجموعه ای از تجهیزات تاسیساتی یا سیستم های تاسیساتی یا حتی کل ساختمان توسط شرکت های اسکو مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوانند فرصتهای مناسب سرمایه گذاری را بیابند و آنها را از نظر اقتصادی بررسی کنند. با این حال فعالان انرژی ساختمان چارچوبی در سطوح مختلف برای ممیزی انرژی در ساختمان در نظر گرفته اند. به طور کلی چهار روش عمده برای ممیزی انرژی در ساختمان در نظر گرفته می شود.

  1. ممیزی انرژی عبوری (پیمایشی)
  2. ممیزی هزینه های انرژی(تجزیه و تحلیل هزینه ها)
  3. ممیزی انرژی استاندارد یا خط مبنا
  4. ممیزی انرژی تفصیلی

ممیزی انرژی عبوری در ساختمان

ممیزی انرژی عبوری یا پیمایشی یکی از سریعترین روش های ممیزی انرژی در ساختمان است. همانطور که از اسمش مشخص است در ممیزی انرژی عبوری، یک بررسی اجمالی بر روی روش و الگوی مصرف انرژی ساختمان و تاسیسات مصرف کننده انرژی همچنین ساختار ساختمان انجام می گیرد و کارشناسان انرژی با توجه به تجربه و تخصص خود گلوگاه های مصرف انرژی را شناسایی می کنند. در این روش از انواع روش ممیزی انرژی در ساختمان محاسباتی انجام نمی گیرد و عموما نیز راهکارهای استخراج شده، به صرفه جویی های هنگفتی در هزینه های نگهداری می رسند. بعضا راهکارهایی که از دل ممیزی انرژی عبوری خارج می شود بدون هزینه یا کم هزینه بوده و گاهی راهکارهای صرفا مدیریتی و فرهنگیست. از نمونه های این راهکارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تنظیم دمای فضا های داخلی، تنظیم دمای تجهیزات موتورخانه مانند دیگ، عایقکاری یا اصلاح عایقکاری لوله ها، تعوض شیشه های شکسته، درزبندی در ها و پنجره ها، تنظیم نسبت سوخت به هوای مشعل بویلر، اصلاح دودکش ها، ایجاد آگاهی بین ساکنین در خصوص نحوه صحیح مصرف که می تواند در حین بازدید انجام گیرد، ارائه راهکاری برای بسته نگه داشتن در های ورودی و …

این راهکارها در ظاهر راهکارهای بسیار ساده ای به نظر می آیند اما نتایج شگفت آوری در کاهش مصرف انرژی و هزینه های جاری ساختمان ایجاد می نمایند.

مردی در حال بررسی نوع لامپ های روشنایی در ممیزی انرژی عبوری از انواع روش ممیزی انرژی

انجام روش ممیزی انرژی عبوری

روش تجزیه و تحلیل هزینه ها

در این روش ممیزی انرژی ، تجزیه و تحلیلی دقیقی بر روی هزینه های جاری انرژی تاسیسات از جمله سیستم های تاسیسات حرارت و برودت، تاسیسات روشنایی و تجهیزات الکتریکی انجام می گیرد. جهت این کار سوابق مصرف انرژی سالهای گذشته مورد بررسی قرار می گیرد تا الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف ساختمان شناسایی گردد.  البته برای تفکیک مصرف انرژی بخش های مختلف و شناسایی الگوی مصرف انرژی در ساختمان بایستی  اطلاعاتی مانند داده های آب و هوایی سالهای مختلف و تاریخچه اقدامات انجام شده در ساختمان جمع آوری و تحلیل گردد. در روش ممیزی هزینه های انرژی(تجزیه و تحلیل هزینه ها) دیماند انواع انرژی مصرفی در ساختمان در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام دقیقی این تحلیل ها توصیه می شود کارشناسان انرژی از ابزار ممیزی انرژی عبوری نیز استفاده نمایند اینکار در تفکیک مصارف و شناسایی الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف راهگشاست.

یکی از اهدافی که کارشناسان انرژی در این روش ممیزی انرژی درساختمان بایستی در نظر داشته باشند بررسی تعرفه های انرژی مصرفی و اطمینان از اینکه هیچگونه خطایی در محاسبات هزینه انواع حامل های انرژی مصرفی ساختمان در صورتحسابهای آنها(قبوض صادر شده از طرف شرکت های تامین کننده) رخ نداده باشد.بررسی هزینه انرژی مصرفی، هزینه ها و جریمه های پرداختی برای دیماند های مصرفی، بروز خطا در محاسبه آنها علاوه بر اینکه به شفاف سازی فبوض صادر شده از شرکت های تامین کننده انرژی می پردازد، به کارشناسان کمک می کند که به راهکارهای پیک سایی و کاهش دیماند نیز دست یابند.

همچنین در این نوع از ممیزی انرژی ساختمان این امکان وجود دارد که به راهکارهایی برای تغییر تعرفه ها و حتی تغییر نوع حامل انرژی مصرفی برا کاهش هزینه های انرژی تحمیلی به ساختمان رسید. این راهکارها می تواند در هزینه های بهره برداری ساختمان کاهش چشمگیری ایجاد نماید.

این روش ممیزی انرژی که خود زیرمجموعه ای اساسی از روش ممیزی انرژی تفصیلی است می باشد، می تواند پایه و اساسی برای بررسی جذابیت اقتصادی پروژه های کاهش مصرف انرژی به خصوص راهکارهای تعویض و جایگزینی سیستم های تاسیساتی موجود در ساختمان با سیستم های جدید و راندمان بالا باشد.

در روش ممیزی هزینه های انرژی با نرمال کردن مصارف انرژی بر اساس داده های آب و هوایی و زیر بنای ساختمان(شدت مصرف انرژی بر حسب زیربنا) این امکان فراهم می گردد تا سطح مصرف انرژی ساختمان را با مصرف انرژی ساختمان های شاخص یا ساختمان های دیگر و یا حتی شدت مصارف انرژی استاندارد در کشور های مختلف مقایسه نمود تا دیدگاه مدیریتی در خصوص مصرف انرژی ساختمان کمیتی گردد.

روش ممیزی انرژی تعیین خط مبنا

روش ممیزی انرژی استاندارد یا خط مبنا یکی از انواع روش ممیزی انرژی است که به کارشناسان انرژی این امکان را می دهد تا خط مبنایی از الگوی مصرف انرژی در ساختمان را تعیین نمایند.خط مبنای ترسیم شده از روش ممیزی انرژی استاندارد، مصرف مبنای سیستم های تاسیساتی را تعیین می نماید و در ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی و ارزیابی اقتصادی و امکانسنجی راهکارهای صرفه جویی از آن استفاده می گردد. در این روش اقداماتی که در ممیزی انرژی عبوری و روش ممیزی انرژی تجزیه و تحلیل هزینه های تاسیساتی پیش از این تشریح گردید نیز انجام می گیرد و بر اساس محاسبات در تلفات انرژی ساختار فیزیکی ساختمان و متغییر های مختلف مانند پارامتر های آب و هوایی و سوابق مصرف انرژی در ساختمان، خط مبنای مصرف ساختمان و خط مبنای انرژی استاندارد ساختمان محاسبه و ترسیم می گردند. این محاسبات مبنای مقایسه ساختمان با شاخص های استاندارد بوده و کلیه محاسباتی که در ممیزی انرژی تفصیلی باید انجام شود (در بخش بعد جزییات آنها ارائه می شود) براساس این خط مبنا می باشد.

نمودار خط مبنای مصرف انرژی نتيجه مميزی انرژی خط مبنا از انواع روش مميزی انرژی

نمودار خط مبنای مصرف انرژی در ساختمان با روش روز-درجه

در روش ممیزی انرژی استاندارد ار ابزارهای ساده ای برای توسعه مدل های خط مبنای انرژی و پیش بینی میزان صرفه جویی انرژی ناشی از راهکارهای بهینه سازی استفاده می گردد. اگر بخواهیم از دو مدل از این ابزارها نام ببریم می توانیم به روش روز درجه-گرمایش و مدل های رگرسیون خطی اشاره کنیم.همچنین در این روش تجزیه و تحلیل ساده اقتصادی برای تعیین سال بازگشت سرمایه اجرای راهکارها برای تعیین استراتژی اجرای راهکارها بهره می گیرند.

ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

اين روش فراگيرترين و زمانبرترين نوع مميزی انرژی است.در این روش ممیزی انرژی ، کلیه اقداماتی که در انواع روش ممیزی انرژی عبوری ، تجزیه و تحلیل هزینه ها و ممیزی انرژی استاندارد ذکر شد انجام می شود. علاوه بر آن در روش ممیزی انرژی تفصیلی کارشناسان انرژی از تجهيزات اندازه گيری مصرف انرژی در سیستم های مختلف مصرف کننده انرژی و تجهیزات عمده مصرف کننده انرژی در ساختمان بهره می گیرند. همچنين برنامه های شبيه سازيی انرژی پیچیده برای ارزیابی تلفات و مصارف انرژی در ساختمان استفاده می گردد.

در ممیزی تفصیلی ارزيابی کامل و دقیق اقتصادی از راهكارهای پیشنهادی برای بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان انجام مي شود. علاوه برآن روش تجزیه و تحلیل اقتصادی جهت تعیین به صرفه بودن راهکارها از دوره ساده بازگشت سرمایه به تجزیه و تحلیل دقیق با در نظر گرفتن طول عمر مفید تجهیزات و راهکارها تغییر می یابد. هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه های دوره کارکرد و پارامتر های اقتصادی نظیر نرخ بهره، تورم و تعرفه های مالیاتی و طرح های تشویقی برای کاهش مصرف انرژی نیز وارد محاسبات می گردد.

برنامه های شبیه سازی مصرف انرژی که در ممیزی انرژی تفصیلی استفاده می شود، امکان تحلیل و بررسی توزیع مصرف انرژی در بخشهای مختلف و تجهیزات مختلف را فراهم می کنند و بر اساس مدل های تلفات حرارت ساختمان و عملکرد پویای سیستم های انرژی در نظر گرفته شده برای ساختمان عمل می کنند. برنامه هایی مانند کریر(carrier) که تلفات حرارتی ساختمان را محاسبه می نماید تا برنامه های شبیه سازی پیشرفته ای مانند دیزاین بیلدر(designbuilder) در این روش ممیزی انرژی جهت بررسی های دقیق بر روی مصرف انرژی در ساختمان بکارگرفته می شوند.

مردی در حال اندازه گيری مصرف انرژی توسط تجهيزات اندازه گيری در مميزی انرژی تفصيلی

استفاده از تجهیزات اندازه گیری در روش ممیزی انرژی تفصیلی

مردی در حال اندازه گيری توسط دستگاه تصوير برداری مادون قرمز در مميزی انرژی تفصيلی

بررسی تلفات حرارتی ساختمان توسط دستگاه تصویر برداری مادون قرمز

در بخش های دیگر سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی ساختمان به تشریح روش چهارم ممیزی انرژی یعنی روش ممیزی انرژی تفصیلی پرداخته و مراحل اجرای این روش را بررسی می نماییم. همچنین تجهیزات اندازه گیری انرژی مورد استفاده در ممیزی انرژی تفصیلی را معرفی می کنیم.

بازخورد این مطلب را در جهت معرفی انواع روش ممیزی انرژی در ساختمان با ما در میان گذاشته و به بیلدینگ پلاس برای کنکاش بیشتر در این مقوله و موضوعات دیگر یاری رسانید.

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس امری حرفه ای و اخلاقی است”

تاریخ : 1395 / 07 / 14
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839