ممیزی انرژی تفصیلی چه مراحلی دارد

در سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی ساختمان ، روشهای ممیزی انرژی را معرفی نمودیم و گفتیم که ممیزی انرژی تفصیلی یکی از کامل ترین روشهای ممیزی انرژی در ساختمان است بطوریکه کلیه فعالیت هایی که در سایر روشها برای شناسایی پتانسیل های کاهش مصرف انرژی و شناسایی و ارزیابی راهکارهای بهینه سازی انرژی انجام می گیرد را پوشش می دهد.

پیش از این گفتیم که ممیزی انرژی تفصیلی گسترده ترین و زمانبر ترین روش ممیزی انرژی در ساختمان می باشد که در آن از تجهیزات مختلف اندازه گیری مصارف انرژی در ساختمان برای شناسایی دقیق الگوی مصرف استفاده می شود. همچنین کارشناسان انرژی در این روش ممیزی انرژی از نرم افزار های شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان نیز بهره می گیرند.در نوشته پیش رو برآنیم تا مراحل اجرایی ممیزی انرژی تفصیلی را تشریح کنیم.در تعریف ممیزی انرژی در ساختمان نیز به مراحل مختلف ممیزی انرژی تفصیلی اشاره نمودیم.

نمودار شماتیک مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

مراحل مميزی انرژی تفصیلی در ساختمان

هر مرحله از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی که انجام می شود در راستای رسیدن به هدف خاصی است. بررسی شرايط موجود، پيداکردن نواقص، مقايسه شرايط موجود با استانداردها (مثلاً: مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان)، ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص، تخمين پتانسيل های کاهش مصرف انرژی ممکن، بررسی اقتصادی راهکارها و استاندارد سازی مصرف انرژی در ساختمان و … سلسله اهداف مراحل ممیزی انرژی تفصیلی را تشکیل می دهند. روند حرکتی کارشناسان در اجرای ممیزی انرژی تفصیلی به نحوی است که این اهداف را پوشش دهند.

به طور کلی فرآیند اجرای ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان را می توان در چهار مرحله خلاصه نمود:

 1. تحليل داده های مربوط به معماری و تاسيسات ساختمان
 2. بازرسی ساختمان و جمع آوری اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی
 3. تعيين خط استاندارد و محاسبه شاخص مصرف انرژی در ساختمان
 4. ارزيابی فنی و اقتصادی راهكارهای کاهش مصرف انرژی

در ادامه هر یک از این مراحل را بررسی نموده و در مطالب آینده هر یک از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان را به ذکر مثالهایی تشریح می کنیم.

ممیزی انرژی تفصیلی در اولین گام : تحليل داده های مربوط به معماری و تاسيسات ساختمان

این مرحله پیش از بازدید از ساختمان انجام می شود. به این ترتیب که اطلاعات ساختاری ( مانند نقشه های چون ساخت یا شیت های طراحی )، سوابق مصرف انرژی ساختمان در دوره های پیشین و هرگونه اطلاعاتی که ممکن است در مصرف انرژی ساختمان تاثیر مستقیم داشته باشد مانند تاریخ تعمیرات در سیستم تاسیسات ساختمان یا تغییر در کاربری یا ساخت و ساز در ساختمان، از مالکین و مسوولین ساختمان دریافت می گردد. هدف از این مرحله از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی آنست که کارشناسان انرژی بتوانند با تحلیل این اطلاعات، ارزیابی و دیدگاه دقیقی از سیستم های انرژی و الگوی مصرف حامل های انرژی در ساختمان کسب کنند.

مشخصات معماری و تاسیساتی ساختمان عموما از نقشه های معماری و تاسیساتی (مکانیکی و برقی) و یا با مشورت با اشخاص مطلع مانند افرادی که در هنگام ساخت ساختمان حضور داشته اند برداشت می شود.

پلان نقشه معماري ساختمان برای ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

پلان نقشه معماری ساختمان

شناسایی حامل های انرژی که در ساختمان مورد مصرف قرار می گیرند و در پی آن بررسی سوابق مصرف حامل های انرژی از طریق قبوض و یا سوابق ثبت شده توسط اپراتور ها، یکی از ملزوماتیست که به ممیزان انرژی کمک می کند تا روند و الگوی مصرف انرژی در ساختمان را تحلیل و ارزیابی نمایند.

نمونه قبض گاز ساختمان برای بررسی حامل های انرژی از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

نمونه قبض حامل های انرژی ( گاز ) ساختمان

نمودار ميله اي مقايسه ديماند مصرفي ساختمان در سه سال مختلف از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی

بررسی سوابق دیماند مصرفی برق در ساختمان

تحلیل و بررسی تغییرات مصرف انرژی ساختمان در بازه های زمانی مختلف به ممیزان انرژی این امکان را می دهد تا روند مصرف انرژی را براساس تغییرات آب و هوایی محیط پیش بینی نمایند. که به آن شاخص مصرف ساختمان ( شاخص بار ساختمان ) و یا ( BLC ( Building Load Coefficient  گفته می شود.

شاخص بار ساختمان یا BLC چیست

شاخص بار ساختمان یا Building Load Coefficient که به اختصار BLC گفته می شود در ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان بسیار پرکاربرد است ميزان کل تلفات انرژی ساختمان به ازای يك درجه اختلاف دمای هوای داخل و خارج را نمايان مي كند (w/k) و شامل اثرات ناشی از تلفات انتقال حرارت جداره ها و نفوذ هوا و همچنین تلفات سیستم می باشد.

شماتيک مدلسازي غير مستقيم در مميزی انرژی ساختمان به روش تفصيلی

مدلسازی غیر مستقیم برای تعیین شاخص مصرف انرژی ساختمان

کارشناسان برای مشخص نمودن شاخص مصرف ساختمان ( BLC ) از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند. مدلسازی مصرف ساختمان از پرکاربردترین ابزار برای تعیین شاخص مصرف ساختمان است. مدلسازی ها می تواند به روش مدلسازی مستقیم و یا مدلسازی غیر مستقیم انجام گیرد. مدلسازی غیرمستقیم بوسیله اطلاعات مصرف انرژی ساختمان در دوره های گذشته و سوابق داده های آب و هوایی منطقه محل استقرار ساختمان انجام می گیرد.تعیین شاخص مصرف انرژی در ساختمان با مدلسازی غیر مستقیم را می توان پیش از مرحله بازدید از ساختمان و در مرحله تحليل داده های انرژی ساختمان از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی انجام داد. این روش مدلسازی از مدلسازی مستقیم بسیار ساده تر است. در روش مدلسازی غیر مستقیم از نرم افزار های تحلیل آماری مانند اکسل استفاده می شود.

 

در مورد روشهای مدلسازی مصرف انرژی ساختمان در مقالات آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

به طور کلی اقداماتی که در اولین گام از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان انجام می گیرد به شرح ذیل است:

 • بررسی ساختار معماری و تاسیساتی ساختمان
 • شناسایی حامل های انرژی مورد مصرف در ساختمان(برق،گاز،نفت سفید، گازوییل و …)
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به مصرف انرژی دوره های گذشته و شناسای الگوی مصرف انرژی در ساختمان در طی زمان
 • بررسی تعرفه های محاسبه هزینه مصرف حامل های انرژی و بررسی دیماند های مصرف انرژی
 • تجزیه و تحلیل تاثیر آب و هوا بر روی مصرف حامل های انرژی(مدلسازی غیرمستقیم)
 • تجزیه وتحلیل مصرف حامل های انرژی ساختمان براساس بخش های عمده مصرف کننده انرژی و تعیین شدت های مصرف انرژی با واحد یکسان سازی شده(مانند کیلووات ساعت بر مترمربع)

ممیزی انرژی تفصیلی در دومین گام:بازرسي ساختمان و جمع آوری اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی

در دومین مرحله از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان کارشناسان ممیزی انرژی با در دست داشتن نقشه های ساختمان و چک لیستهای مربوط به برداشت اطلاعات، به ساختمان مورد بررسی مراجعه نموده و به برداشت اطلاعات مورد نیاز می پردازند.

برنامه ریزی بازدید، براساس تحلیل ها و ارزیابی های انجام شده برروی مصرف انرژی ساختمان و شناسایی بخش ها و تجهیزات عمده مصرف کننده انرژی که در مرحله پیشین بدست آمده است انجام می گیرد. کارشناسان بایستی اطلاعات کاملی در خصوص ساختار معماری و مصالح یکاربرده شده در جداره های ساختمان را شناسایی کنند. تجهیزات تاسیساتی را بازدید و اطلاعات مصرف انرژی آنها را یادداشت نمایند. با مدیران، ساکنین ساختمان در مورد نحوه استفاده از ساختمان مصاحبه نمایند و الگوی رفتاری آنها را در مصرف انرژی شناسایی کنند. همچنین ممیزان انرژی وظیفه دارند در این مرحله از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی با اپراتورهای تاسیساتی ساختمان صحبت نموده و با شیوه های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی آشنا شوند و چک لیست های تعمیر و نگهداری را مورد بازبینی قرار دهند. جمع آوری تصاویر مستند از بخش های مختلف ساختمان برای بررسی های آتی می تواند بسیار راهگشا باشد.

نقشه جانمايی چراغ ها برداشت شده در هنگام بازديد از ساختمان در ممیزی انرژی تفصیلی

برداشت اطلاعات جانمایی انواع لامپ ها در بازدید از ساختمان

یکی از اقدامات مهمی که در مرحله بازدید از ساختمان توسط تیم ممیزی انجام می گیرد اندازه گیری هایی است که بوسیله تجهیزات اندازه گیری و ثبت پارامتر های مصرف حامل های انرژی انجام می گیرد. از نمونه این تجهیزات می توان از دستگاه سنجش توان و جریان الکتریکی، فلومتر التراسونیک، لوکسمتر، دستگاه آنالیز احتراق، انواع دماسنج ها و … نام برد.

در مطالب آینده به تفصیل در خصوص فعالیت هایی که در این گام از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی و  تجهیزات اندازه گیری و کاربرد های آنها اطلاعات کاملی ارائه می شود.

ممیزی انرژی تفصیلی در سومین گام:تعيين خط استاندارد و محاسبه شاخص مصرف انرژی در ساختمان

هدف اصلی این مرحله از مراحل ممیزی انرژی تفصیلی توسعه ی یک مدل برای تعیین خط مبنای انرژی ساختمان می باشد. همانطور که گفته شد خط مبنای مصرف انرژی یا شاخص مصرف انرژی ساختمان ( BLC ) مرجعی است برای کلیه محاسبات به ویژه تخمین صرفه جویی راهکارهای کاهش مصرف انرژی قرار می گیرد.اقداماتی که در این مرحله صورت می گیرد صرفا محاسباتی بوده و کارشناسان انرژی برای انجام این محاسبات از اطلاعات جمع آوری شده در مراحل پیشین بهره می برند.

در این مرحله از روش مدلسازی مستقیم برای تعیین خط مبنای مصرف انرژی ساختمان استفاده می شود. این روش از روش مدلسازی غیرمستقیم که پیش از این گفته شد پیچیده تر است در این روش مدلسازی با در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند هندسه ساختمان،موقعیت جغرافیایی، کاربری و برخی مشخصات سیستمی شاخص مصرف انرژی ساختمان ( BLC ) تعیین می گردد.

شکل شماتيک مدلسازی مستقيم برای تعيين شاخص مصرف انرژی ساختمان در ممیزی انرژی تفصیلی

مدلسازی مستقیم در تعیین شاخص مصرف انرژی ساختمان

با توسعه مدل مستقیم مصرف انرژی ساختمان و یک سری تحلیلها و محاسبات دیگر بر روی مصرف حامل های انرژی ساختمان، تراز های مصرف انرژی حاملها و تفکیک مصارف بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در ساختمان محاسبه می گردد. این آمار برای محاسبات ارزیابی راهکارها و اخذ تصمیمات مدیریتی در برنامه ریزی برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بسیار راهگشا هستند.

نمودار پای تراز مصرف انرژی کل ساختمان محاسبه شده در مراحل ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

تراز مصرف انرژی کل ساختمان

در مقالات بعدی از شدت مصارف انرژی ساختمان و تراز های مصرف انرژی ساختمان بررسی می کنیم.

ممیزی انرژی تفصیلی در چهارمین گام:ارزيابی فنی و اقتصادی راهكارهای کاهش مصرف انرژی

در این مرحله از مراحل ممیزی انرژی در ساختمان لیستی از پتانسیل ها و راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان که در مراحل پیشین ممیزی انرژی تفصیلی شناسایی شده اند با استفاده از تجزیه و تحلیل های فنی و اقتصادی تهیه می شود و در نهایت از ترکیب راهکارهای تعیین شدهف سناریو های مختلف بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان برای تصمیم سازی مدیریتی تهیه می گردد.

در مرحله ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای کاهش مصرف انرژی به ترتیب اقدامات ذیل انجام می گیرد:

 1. تهیه فهرستی از راهکارهای صرفه جویی انرژی
 2. تعیین صرفه جویی حاصل اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از مدلسازی های انجام شده در مراحل پیشین
 3. ارزیابی به صرفه بودن راهکارهای کاهش مصرف انرژی با استفاده از روش های تحلیل اقتصادی (تحلیل های ساده و یا ارزیابی توسط نرم افزارختی تحلیل اقتصادی)
 4. تهیه اسناد فنی اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صورت نیاز

در این نوشته به بررسی اجمالی مراحل اجرای ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان پرداختیم در ادامه سلسله مقالات آموزش ممیزی انرژی در ساختمان ، اقداماتی که در هر یک از این مراحل انجام می گیرد و روشهای مدلسازی انرژی ساختمان و ارزیابی های فنی اقتصادی راهکارهای بررسی می شود.

لطفا نظرات و تجربیات خود را در زمینه ممیزی انرژی در ساختمان با ما در میان گذاشته و به بیلدینگ پلاس برای کنکاش بیشتر در این مقوله و موضوعات دیگر یاری رسانید.

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس امری حرفه ای و اخلاقی است”

تاریخ : 1395 / 08 / 01
دسته :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839