سیستم داکت اسپلیت چیست

داکت اسپلیت به عنوان یکی از سیستم های پرطرفدار سرمایش ساختمان به شمار می رود که در واحد های تجاری و ساختمانی کاربرد گسترده ای دارد. در ویدیو زیر طرز عملکرد ، محاسبات و مدل جدید این سیستم به طور کامل بررسی شده و با مدل قدیمی مقایسه شده است. همچنین شرح این ویدیو به طور کامل در نوشته زیر آمده است که در ادامه مطالعه نمایید.