سیستم اعلام حریق ( سیستم هشدار حریق )

در این نوشته، کاربرد سیستم اعلام حریق معرفی و از اجزای اصلی یک سیستم هشدار حریق از جمله دتکتور حریق و تابلو کنترل نام برده می شود. در ادامه دو نوع سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سنتی بررسی می گردد. در پایان انواع تجهیزات یک سیستم اعلام در غالب یک فیلم نمایش داده شده اند.

انواع سیستم اعلام حریق در ساختمان

کاربرد سیستم اعلام حریق چیست

یکی از جنبه های حائز اهمیت در جهت پیش گیری از آتش سوزی و جلوگیری از پیش روی بی وقفه حریق ، امکان شناسایی شروع آتش سوزی  و اطلاع  به ساکنین ساختمان و سازمان آتش نشانی می باشد که این همان کاری است که سیستم اعلام حریق یا هشدار حریق انجام می دهد. سیستم های اعلام حریق با توجه به شرایطی از قبیل محل های مشکوک به آتش در ساختمان ها ، نوع استفاده از فضاهای ساختمان ، تعداد ساکنین ساختمان و شرایط افراد و حتی در نظر گرفتن بعضی موقعیت های خطرناک  و حساس، قادر به شناسایی می باشند.

در ابتدای کار ، سیستم هشدار حریق این توانایی را دارد تا آتش در حال پیشروی را چه در حالت تنظیم دستی و چه در حالت تنظیم خودکار تشخیص دهد و پس از آن به ساکنین ساختمان هشدار خروج اضطراری را بدهد. از دیگر کارکرد های سیستم اعلام حریق انتقال سیگنال هشدار به سازمان آتش نشانی یا دیگر مراکز فوریتی و امداد می باشد. همچنین این سیستم ها قابلیت خاموش کردن وسایل الکتریکی و تجهیزات تهویه هوا را داشته و در مقابل نیز می توانند این امکان را داشته باشند که سیستم های متوقف شده را مجددا به طور خودکار راه اندازی کنند.

نمایش اجزای تشکیل دهنده یک سیستم اعلام حریق

بخشی از اجزای سیستم اعلام حریق

اجزای اصلی سیستم اعلام حریق

یک سیستم اعلام حریق دارای سه بخش اصلی است که شامل تابلو کنترل یا کنترل پنل که پردازشگر اصلی سیستم به حساب می آید ، دتکتور دود یا آشکارساز و در نهایت دستگاه خروجی زنگ هشدار می باشد.

تابلو کنترل در سیستم هشدار حریق

تابلو کنترل درحکم مغز متفکر تشخیص آتش سوزی در سیستم اعلام حریق می باشد که مسئولیت نظارت بر اجزای مختلف این سیستم ها مانند انواع دتکتور حریق اعم از دتکتور خودکار و دتکتور دستی و سپس فعال کردن سیستم هشدار خروجی مثل بوق ها ، زنگ ها ، آژیرها و تلفن کننده های اضطراری را برعهده دارد. پنل کنترل سیستم اعلام حریق در