انرژی متر ( کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی )

انرژی متر یکی از ابزار های اندازه گیری میزان گرمایش و سرمایش مصرفی در ساختمان ها می باشد که به عنوان یکی از پیش نیاز های بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی در تاسیسات مکانیک ساختمان است. در این مقاله به معرفی انرژی متر یه عنوان کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی و آب ، تشریح نحوه ی کارکرد آن و بررسی کاربرد ، مزایا و معایب آن می پردازیم.

در انتها ملاحظات نصب انرژی متر را به منظور دستیابی به عملکرد بهینه ی آن تشریح می کنیم.

انرژی متر چیست

انرژی متر یا کنتور تفکیک کننده مصرف دستگاهی است که مصرف آب و انرژی مصرفی سیستم گرمایش و سرمایش را در موتورخانه به صورت مستقل به ازای هر واحد آپارتمانی ، تجاری ، اداری و … محاسبه می کند. همچنین این کنتور تفکیک کننده مصرف آب و گاز می تواند میزان بهینه بودن سیستم گرمایش و سرمایش و همین طور ضریب عملکرد سیستم را محاسبه کند. این تجهیزات اندازه گیری مصرف انرژی ، دمای آب ورودی و خروجی را محاسبه کرده و دبی جریان عبوری از سیستم  را به صورت لحظه ای محاسبه کرده و در مانیتور نشان می دهد.

در مرحله ی آخر به واسطه ی برنامه های تعریف شده در انرژی متر میزان مصرف انرژی و مقایسه با شرایط عملکرد بهینه را در اختیار کاربر قرار می دهد. در حقیقت کنتور تفکیک کننده مصرف شامل دو قطعه ی فلومتر و دماسنج می باشد و با استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط این دو دستگاه و برنامه های نوشته شده بر روی واحد الکترونیکی خود خروجی های لازم را ارائه می دهد.

دیاگرام انرژی متر

 

نحوه عملکرد تفکیک کننده مصرف انرژی

عملکرد انرژی متر را می توان در دو بخش کلی تشریح کرد. بخش اول که مربوط به دستگاه ها و ثبت اطلاعات ورودی می شود و شامل دو قطعه ی فلومتر و دماسنج است و بخش دوم که شامل برنامه های موجود در انرژی متر است.

دستگاه ها و ثبت اطلاعات ورودی انرژی میتر

بخش اول تاثیر بسیار بالایی در دقت اندازه گیری و عملکرد کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی دارد. دماسنج ها می توانند مستغرق یا جداری باشند. دماسنج های مستغرق از دقت بالاتری برخوردارند ولی محدودیت در نصب دارند و برای مصارف خانگی و تجاری کوچک که قطر لوله ها کوچک هستند مناسب نخواهد بود. فلومتر های مورد استفاده در انرژی متر نیز التراسونیک می باشند.

نمایش اجزای انرژی متر

اجزای انرژی متر

فلومتر های التراسونیک موج های منتشر شده از سیال در حال حرکت را محاسبه کرده و از طریق آن سرعت سیال را محاسبه می کنند. سطح مقطع لوله ها نیز ثابت هستند در نتیجه دبی جریان عبوری با ضرب سرعت سیال در مقطع لوله ها محاسبه می شوند. فلومتر های التراسونیک با دو مکانیزم جریان را محاسبه می کنند روش اول دوپلر بوده که برای لوله های با قطر بالاتر استفاده می شود و روش دوم اختلاف سرعت عبوری است که در مصارف خانگی و تجاری کوچک مناسب هستند.

نمایش فلومتر التراسونيک دوپلر

فلومتر التراسونيک دوپلر

 

نمایش فلومتر التراسونيک ترانزيت تايم

فلومتر التراسونيک ترانزيت تايم

فلومتر ها از نظر نحوه ی نصب نیز به دو دسته ی مستغرق و کلمپی تقسیم بندی می شوند.

نمايش فلومتر کلمپی

فلومتر کلمپی

نمایش فلومتر مستغرق

فلومتر مستغرق

برنامه های موجود در انرژی سنج

بخش دوم انرژی متر که شامل برنامه ها و سیستم محاسبه ی انرژی می شود در ادامه تشریح می شود.

کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی از اطلاعات خروجی دماسنج و فلومتر به عنوان اطلاعات ورودی خود استفاده می کند و طبق فرمول زیر میزان انرژی مصرفی را محاسبه می کند.

نمایش فرمول محاسبه انرژی در انرژی متر

فرمول محاسبه انرژی در انرژی متر

 • در فرمول فوق Q میزان مصرف انرژی و خروجی انرژی متر می باشد.
 • qm میزان جرم عبوری از مقطع لوله می باشد. این مقدار با ضرب qv در چگالی سیال محاسبه می شود.
 • ΔH آنتالپی یک ماده است و شاخصی از انرژی حرارتی آن ماده می باشد. آب در هر دمای خاصی آنتالپی متناظری دارد. انرژی متر با استفاده از اطلاعات دماسنج ، مقدار آنتالپی را محاسبه می کند.
 • t نیز معرف زمان می باشد.

جمع بندی درباره بخش های مختلف انرژی سنج

در نتیجه انرژی میتر با اطلاعات ورودی دما ، جریان حجمی و زمان میزان انرژی مصرف شده توسط مصرف کننده را مشخص می کند. مقدار به دست آمده می تواند با میزان مصرف سوخت و انرژی تولیدی مقایسه شود در این حالت راندمان سیستم گرمایشی و یا سرمایشی سنجیده می شود و در صورت لزوم مصرف آن مدیریت می شود.

نمایش سيستم کامل يک انرژی متر

سيستم کامل يک انرژی متر

به عنوان جمع بندی در یک سیستم فرضی نحوه ی عملکرد سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. در هنگام راه اندازی سیستم در لوله ها جریان شکل می گیرد و انرژی متر دمای آب در لوله ی رفت و برگشت را محاسبه می کند. اگر دمای لوله ی رفت پایین تر از دمای لوله ی برگشت باشد برنامه ی سرمایش در انرژی متر راه اندازی می شود و اگر دمای لوله ی رفت بیشتر از لوله ی برگشت باشد انرژی متر برنامه ی گرمایشی را راه اندازی می کند. به کمک دمای رفت و برگشت اختلاف انتالپی توسط پردازنده ی انرژی متر محاسبه می شود و همین طور میزان اختلاف حرارت نیز محاسبه می شود.

انرژی متر و لوله برنزی

تجهیزات کنترل مصرف انرژی

از طرف دیگر فلومتر در هر لحظه جریان عبوری از مقطع لوله را محاسبه کرده و جریان متناظر با هر لحظه را ثبت می کند. در مرحله آخر پردازنده محاسبات لازم را برای محاسبه مصرف انرژی انجام داده و به عنوان خروجی میزان مصرف انرژی را ارائه می دهد. برنامه محاسبات گرمایش و سرمایش بعد از محاسبه ی میزان انرژی متفاوت عمل می کند. انرژی متر در گرمایش میزان مصرف سوخت را تعیین کرده و در سرمایش بسته به نوع سیستم سرمایشی میزان انرژی مصرف شده برای ایجاد سرمایش را محاسبه می کند.

نحوه ی قرار گیری انرژی متر در یک سیستم هیدرونیک

کاربرد انرژی متر در يک سيستم تهويه مطبوع

کاربرد انرژی سنج

برای کنترل هر چیزی باید در ابتدا آن را اندازه گیری کرد. این اصل به عنوان یکی از اصول اولیه ی کنترل در نظر گرفته می شود. لذا به منظور کنترل میزان مصرف انرژی و همین طور اطمینان از عملکرد صحیح موتورخانه های گرمایش و سرمایش از انرژی متر استفاده می شود. علاوه بر این در سیستم های مرکزی مانند ادارات ، فروشگاه ها می توان الگوی مصرف انرژی در واحد های متفاوت را مدیریت و کنترل کرد. در کاربری های مستقل مانند مجتمع های تجاری و آپارتمان های مسکونی کاربرد مهم انرژی متر تفکیک میزان مصرف انرژی و تخصیص بودجه ی مستقل هر واحد برای تامین هزینه های مصرف انرژی می باشد.

همچنین استفاده از انرژی متر لازمه ی تبدیل یک ساختمان به ساختمان سبز و بهینه سازی مصرف انرژی آن است. انرژی متر در یک سیستم می تواند استراتژی های کنترلی متفاوتی داشته باشد. به این صورت که در هر سیستم می توان چند مصرف کننده ی اصلی در نظر گرفت که در هر مصرف کننده چندین مصرف کننده ی مستقل وجود دارند. این نوع دسته بندی در کنترل میزان مصرف و تخصیص بودجه ی هزینه های مصرف انرژی کاربرد بالایی دارد. به عنوان مثال یک مجتمع با سه ساختمان را در نظر بگیرید که در هر ساختمان چند واحد مستقل وجود دارد. برای محاسبه ی میزان مصرف انرژی این مجتمع به تفکیک ساختمان و واحد ها می توان به روشی که در شکل نشان داده شده است انجام داد.

نحوه ی پیاده سازی انرژی متر در یک مجتمع

استراتژی پياده سازی انرژی متر

مزایای انرژی سنج

انرژی متر در هر سیستم می تواند با استراتژی و سیستم خاصی پیاده سازی شود و همچنین نوع تجهیزات به کار رفته در کنتور تفکیک کننده مصرف گاز و  آب می تواند مزایای و محدودیت های خاصی بر روی سیستم پیاده سازی کند.

انرژی سنج روی لوله برنز

سیستم کنترل مصرف آب

در حالت کلی انرژی متر می تواند در بهترین شرایط عملکرد خود مزایای زیر را برای سیستم داشته باشد:

 1. راندمان عملکرد تجهیزات سنجیده شده و کنترل می شود.
 2. میزان پرت حرارتی در شبکه ی انتقال و لوله کشی محاسبه شده و کنترل می شود.
 3. راندمان تجهیزات پخش کننده ی حرارت سنجیده و کنترل می شود.
 4. هزینه ی مصرف انرژی تفکیک شده و الگوی مصرف انرژی مدیریت و بهینه سازی می شود.
تفکیک کننده مصرف انرژی روی لوله حاوی جریان

نحوه کارکرد تفکیک کننده مصرف انرژی

محدودیت های کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی

همانطور که در قبل بیان شد انرژی متر مزایای زیادی در زمینه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی دارد و تفکیک هزینه های مصرف انرژی به عنوان پرکاربرد ترین مزیت این سیستم بیان شد. اما نکته حائز اهمیت این است که کالیبره بودن انرژی میتر تاثیر بسیار زیادی در دقت محاسبات و نحوه عملکرد سیستم دارد.  در فلومتر های التراسونیک دو قسمت سنسور و مبدل وجود دارد که خطا در ورودی و خروجی هرکدام از آن ها موجب خطا در مقادیر خروجی انرژی متر می شود.

همچنین خطای دماسنج ها موجب ایجاد خطا در آنتالپی و اختلاف دما شده و خطای انرژی محاسبه شده چند برابر می شود. کاهش دقت در محاسبات انرژی متر نیز موجب ایجاد مشکلات می باشد. انجمن مهندسان مکانیک آمریکا طی تحقیقات انجام شده خطای موجود در انرژی متر کالیبره شده را حدود 1.2 تا 1.8 درصد محاسبه کردند در صورتی که در انرژی متر کالیبره نشده این مقدار تا 20 درصد افزایش پیدا کرده بود .

تفکیک کننده مصرف انرژی و لوله فلزی طلایی

تجهیزات کنترل مصرف آب و گاز

ملاحظات نصب انرژی متر

انرژی متر به منظور دستیابی به عملکرد مناسب در سنجش مصرف نیازمند ملاحظات خاصی در نصب می باشد. مهمترین این ملاحظات موقعیت نصب فلومتر می باشد. کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی باید در مسیر لوله ای مستقیم باشد. طول قبل و بعد از فلومتر تاثیر زیادی در نحوه ی عملکرد و دقت محاسبه ی دبی جریان دارد.

دلیل این امر پروفیل سرعت آب در مقطع لوله می باشد. هنگامی که لوله تغییر مسیر می دهد آب به صورت غیر یکنواخت در طول لوله حرکت می کند. منظور از یکنواختی در سرعت سیال این است که سرعت سیال در هر قسمت از مقطع لوله متفاوت است.

برای اینکه سرعت آب در طول لوله یکنواخت شود لازم است تا آب مسیر مستقیمی را طی کند تا سرعت آن یکنواخت شود. طول این مسیر به صورت نسبتی از قطر لوله تعریف می شود . به طور کلی شکل زیر مکان مناسب برای نصب فلومتر را نشان می دهد.

نمایش محل صحيح قرار گيری انرژی میتر

محل صحيح قرار گيری انرژی متر

انرژی میتر به منظور کنترل و مدیریت مصرف انرژی سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. این تجیهزات اندازه گیری انرژی شامل یک فلومتر التراسونیک ، دو دماسنج در لوله های رفت و برگشت و برنامه های خاص و استراتژی کنترلی می باشند. کنتور تفکیک کننده مصرف انرژی می تواند هزینه های مصرف انرژی را کاهش دهد و برای هر واحد به صورت مستقل هزینه ی مصرف انرژی را تعیین کند. کالیبره بودن تجهیزات اندازه گیری انرژی از الزامات مهم در عملکرد دقیق این دستگاه است.

باید توجه داشت تا در صورت استفاده از انرژی میتر ملاحظات نصب آن به درستی در نظر گرفته شود.

برداشت و ترجمه از aeesocal , SPOWERZ

تحریریه کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس کاری حرفه ای و اخلاقی است”

تاریخ : 1396 / 05 / 11
دسته :
برچسب ها : انرژی میتر

نظرات کاربران

سلام از انرژی متر برای تفکیک انرژی در موتورخانه هم می توان استفاده کرد.

سلام در تفکیک مصرف انرژی تشخیص مصرف به چه صورتی هست؟

  سلام
  در سیستم تفکیک مصرف انرژی ، دستگاه انرژی متر با دریافت دمای ورودی و خروجی و دبی آب میزان انرژی مصرفی هر واحد را محاسبه می کند.

دماسنج انرژی متر در سیستم تفکیک مصرفی انرژی دستگاه شما به چه صورت است؟

  سلام دماسنج انرژی متر در سیستم تفکیک مصرف انرژی به دو صورت دماسنج جداری و دماسنج مستغرق است.

سلام
برای موتورخانه ساختمان هم می توان از این کنتور انرژی استفاده کرد؟ و میخواستم ببینم آیا امکانش هست برای تمام واحد ها از این کنتور انرژی استفاده کرد؟ هزینه اش به چه صورت است؟

  سلام بله استفاده اصلی از کنتور انرژی یا همان انرژی متر برای موتور خانه ها است و با استفاده از دستگاه انرژی متر می توانید میزان استفاده مصرف کننده ها از مصرف انرژی را بسنجید.
  در مورد سوال دوم هم جواب بله است. می توانید با استفاده از کنتور انرژی برای هر واحد تفکیک مصرف انرژی داشته باشید.
  در مورد هزینه کنتور انرژی هم می توانید با بیلدینگ پلاس تماس گرفته یا در بخش کد معرفی شماره تماس خود را قرار دهید.

سلام
انرژی میتر شما دقیقا چیکار میکنه و برای ارزیابی کدوم انرژی ها قابل استفاده هستش؟ آب و برق و گاز رو میتونه تفکیک کنه برامون؟ هزینش چقد میشه؟

  سلام
  انرژی میتر میزان مصرف آب و انرژی آب را اندازه گیری می کند و شما متناسب با عدد مصرف و میزان مصرف کلی ساختمان میزان هزینه که از سمت شما باید پرداخت بشود را محاسبه می کنید. برای اطلاع از قیمت با شرکت تماس بگیرید. انرژی اندازه گیری شده هم میزان برق و هم میزان گاز می باشد.

داخل مقاله اشاره کردین به کمک انرژی میتر میتونیم راندمان عملکرد تجهیزات رو بسنجیم. ممکنه توضیح بدین چطوری این کار رو انجام میده؟

  بله
  انرژی میتر میزان مصرف واحد ها را به تفکیک اندازه گیری می کند. شما با محاسبه مجموع مصرفی واحد ها و مقایسه آن با میزان انرژی مصرف شده در موتورخانه می توانید عملکرد تجهیزات موتورخانه را ارزیابی کنید.

سلام
میخواستم اطلاعات خرید و همینطور قیمت انرژی متر رو بدونم.
با تشکر از مقاله خوبتون

  سلام روزبخیر
  برای کسب اطلاعات خرید با کارشناس مربوطه تماس بگیرید.

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839