اجزای پکیج شوفاژ دیواری

در مقاله پیشین با عنوان پکیج دیواری گرمایش بعد از معرفی پکیج و تشریح عملکرد آن ، اجزای اصلی پکیج شوفاژ دیواری را معرفی کرده و توضیحاتی در رابطه با آن ها داده شد در این مقاله به معرفی اجزای داخلی پکیج شوفاژ دیواری که شرایط کاری پکیج دیواری و ارتباط اجزای پکیج دیواری را کنترل می کنند ، تشریح می شود.

شوفاژ دیواری متناسب با کارخانه سازنده و مدل آن ها المان های متفاوتی دارند. در این مقاله ساختمان یکی از به روز ترین پکیج های شوفاژ دیواری را تشریح کرده و اجزای آن معرفی می شوند. لذا در سایر پکیج های دیواری ممکن است بعضی از این المان ها وجود نداشته باشند.

شکل زیر ساختمان داخلی یک پکیج شوفاژ دیواری را نشان می دهد.

نمایش اجزای پکیج شوفاژ دیواری

ساختمان پکيج شوفاژ ديواری

ترموستات حد

قطعه ی شماره ی 1 ترموستات حد است. افزایش بیش از حد دمای آب ممکن است باعث آسیب دیدن لوله ها و مبدل ها شود و از طرف دیگر ممکن است در پمپ پدیده ی کاویتاسیون رخ دهد. لذا در پکیج دیواری به منظور جلوگیری از بالا رفتن دما از سنسوری به نام ترموستات حد استفاده می کنند.این قطعه هنگامی که دمای آب به 105 درجه سانتیگراد می رسد به برد اصلی دستگاه فرمان قطع می دهد. در این حالت پکیجخاموش می شود و تا زمانی که دمای آب به مقدار 80 درجه نرسد راه اندازی نمی شود.

پکیج شوفاژ دیواری دارای دودکش استیل

پکیج شوفاژ دیواری دارای دودکش استیل

سنسور NTC

قطعات شماره ی 2، 3، 6 و 18سنسور NTC هستند که به ترتیب در مدار رفت گرمایش ، برگشت مدار گرمایش و منبع آب گرم مصرفی جانمایی شده اند. سنسور NTC  در حقیقت یک مقاومت متغیر با دما است. این قطعه با تغییر دما مقاومت متفاوتی دارد و به برد اصلی پکیج این قابلیت را می دهد که با اندازه گیری مقدار مقاومت دمای نقاط را محاسبه کند.برد اصلی با محاسبه ی دما از مقاومت متناظر سنسور های NTC و مقایسه با دمای تنظیمی ، میزان گاز ورودی به مشعل را تنظیم می کند تا شوفاژ دیواری آب مدار گرمایش را به مقدار تنظیمی برساند. همچنین جریان مبدل ثانویه را نیز به منظور دستیابی دمای منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی به نقطه ی تنظیمی ، تنظیم می کند.

پکيج شوفاژ ديواری

اجزای داخلی پکیج شوفاژدیواری

منابع آب گرم در پکیج شوفاژ دیواری

قطعات شماره ی 4و5 منابع آب گرم مصرفی هستند. منبع اول به عنوان منبع اصلی آب گرم مصرفی ، نیاز مصرف کننده را برطرف می کند. و منبع دوم به عنوان بهینه ساز انرژی آب ورودی منبع ثانویه را گرم می کند. در حقیقت با پیش گرم کردن آب سرد ورودی راندمان منبع ثانویه را بالا می برد.

شیر تخلیه

قطعه ی شماره ی 7 شیر تخلیه منبع آب گرم مصرفی است تا در زمان نیاز به تعمیر یا سرویس منبع آب گرم بتوان آب داخل آن را تخلیه کرد.

تکنسین در حال بررسی کاتالوگ مربوط به پکیج شوفاژدیواری

تکنسین در حال بررسی کاتالوگ مربوط به پکیج شوفاژدیواری

بای پس سستم مدار گرمایش پکیج

قطعه ی شماره ی 9 بای پس سیستم مدار گرمایش است و زمانی که مدار گرمایش ساختمان به پکیج وصل نیست از این شیر استفاده می شود.

منابع انبساط مدار

قطعه ی شماره ی 10 منبع انبساط مدار تامین آب گرم مصرفی است و کاربری آن مانند منبع انبساط در موتورخانه است. به منظور کسب اطلاعات در رابطه با منبع انبساط مطالعه ی مقاله ی آن پیشنهاد می شود.

قطعه ی شماره ی 23 منبع انبساط مدار گرمایش است و عملکرد این قطعه مانند منبع انبساط در موتورخانه می باشد.

فلوسویچ

قطعه ی شماره ی 11 فلوسوییچ می باشد. .ظیفه ی فلوسوییچ سنجش میزان جریان آب است. هنگامی که این قطعه جریان را بسنجد باعث تغییر وضعیت شرایط کاری پکیج دیواری از حالت گرمایش به تامین آب گرم مصرفی می شود.

شیر های اطمینان

قطعه ی شماره ی 8 شیر اطمینان سه بار نام دارد. این شیر حداکثر فشار کاری مدار گرمایش را کنترل کرده و در صورت بالا رفتن فشار کاری پکیج به میزان بالاتر از 3 بار با خارج کردن مقداری از آب سیستم فشار سیستم را متعادل می کند.قطعه ی شماره ی 12 شیر اطمینان 7 بار است که عملکردی مشابه با شیر اطمینان سه بار دارد. موقعیت این قطعه در مدار تامین آب گرم مصرفی است.

فیلتر برگشت آب

قطعه ی شماره ی 13 فیلتر برگشت آب در مدار گرمایش است. آب گرم در مدار گرمایش با جریان و گذر از لوله ها و رادیاتور ها ممکن است مقداری املاح و ذرات معلق به همراه خود در پکیج بیاورد . این ذرات ممکن است در لوله های مبدل گیر کنند و باعث جلوگیری از سیرکوله شدن آب در سیستم و در نتیجه عدم کارکرد صحیح دستگاه شوند. لذا برای جلوگیری از این مشکل در پکیج  یک فیلتر در مسیر برگشت مدار گرمایش قرار گرفته تا از ورود این ذرات به مبدل های پکیج جلوگیری شود.

پکیج های شوفاژ دیواری نصب شده در یک موتور خانه

پکیج های شوفاژ دیواری نصب شده در یک موتور خانه

شیر آلات

قطعه ی شماره ی 14 شیر پرکن مدار گرمایش است. آب مدار گرمایش شوفاژ دیواری با باز کردن این شیر توسط آب ورودی پکیج دیواری پر می شود.قطعه ی شماره ی 15 شیر تخلیه مدار گرمایش است در زمان هایی که نیاز باشد تا آب مدار گرمایش پکیج گرمایشی تخلیه شود این شیر کاربرد خواهد داشت.قطعه ی شماره 17 شیر یک طرفه در مدار آب گرم مصرفی است که از ایجاد جریان معکوس در سیستم جلوگیری می کند.

قطعه ی شماره ی 21 شیر سه راه موتوری نام دارد. این قطعه یک شیر با یک ورودی و دو خروجی است ورودی این شیر، خروجی مبدل اصلی پکیج است. یکی از خروجی های این شیر به مدار گرمایش و خروجی دیگر این شیر مدار تامین آب گرم مصرفی پکیج دیواری است.

پمپ های سیرکولاتور

قطعه ی شماره ی 16 پمپ سیرکولاتور آب گرم مصرفی است. این قطعه در پکیج با مخزن ذخیره ی آب گرم مصرفی کاربرد دارد و در پکیج های بودن مخزن آب گرم کاربرد ندارد.

قطعه ی شماره ی 22 پمپ سیرکولاتور اصلی پکیج است و جریان اصلی شوفاژ دیواری توسط این پمپ سیرکوله می شود.

تکنسین در حال نصب و راه اندازی پکیج شوفاژدیواری

تکنسین در حال نصب و راه اندازی پکیج شوفاژدیواری

درجه نمایش فشار و پرشر سوییچ

قطعه ی شماره ی 19 و 20 به ترتیب درجه ی فشار و پرشر سوییچ است که وظیفه ی نمایش و کنترل فشار سیستم گرمایش پکیج را بر عهده دارد. پرشر سوییچ قطعه ای است که حداقل فشار سیستم را کنترل می کند. عملکرد این سیستم به صورتی است که در صورتی که فشا آب از مقدار خاصی کمتر باشد، مانع روشن شدن پکیج می شود.

 

نمایش اجزای داخلی پکیج شوفاژ دیواری

عملکرد پکيج شوفاژ ديواری

عملکرد پکیج شوفاژ

پکیج دیواری دو عملکرد اصلی گرمایش و تامین آب گرم مصرفی دارد و علاوه بر این ، پکیج دیواری عملکرد های دیگری به منظور محافظت از خود در مقابل یخ زدگی ، ایجاد باکتری و همچنین بهینه سازی سیستم می باشد.

عملکرد های تکمیلی پکیج ش.فاژ دیواری بسته به کارخانه ی سازنده و مدل آن متفاوت است.

متداول ترین عملکرد های تکمیلی پکیج دیواری شامل فعالیت ضد باکتری ، فعالیت ضد یخ زدگی و بازیافت انرژی می باشد.

در ادامه جزییات عملکرد های اصلی و تکمیلی پکیج شوفاژ تشریح می شود.

عملکرد پکیج شوفاژ دیواری در حالت گرمایش

عملکرد گرمايشی پکیج شوفاژ ديواری

عملکرد گرمایش پکیج

هنگامی که یک وسیله ی تامین گرمایش مانند رادیاتور در ساختمان شروع به کار می کند، در پکیج توسط فلوسوییچ درخواست راه اندازی مدار گرمایش به وجود می آید. در مرحله ی بعدی برد اصلی پکیج شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند و در مرحله ی بعد پمپ سیرکولاتور اصلی با دور کم شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی 5 تا 7 ثانیه بعد از تغییر وضعیت شیر سه راهه راه اندازی می شود تا در سیستم موج ضربه رخ ندهد.

پکیج شوفاژ دیواری سفید رنگ

پکیج دیواری سفید رنگ

بعد از راه اندازی پمپ سیرکولاتور فشار آب در مدار توسط پرشر سوییچ کنترل می شود و در مرحله ی بعد سنسور NTC میزان حرارت مورد نیاز را می سنجد و مشعل متناسب با آن شروع به کار می کند. بعد از راه اندازی مشعل میله ی یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت استاندارد شکل گرفته باشد. بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی سنسور NTC فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی داده و برد اصلی مشعل را خاموش می کند.

در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج گرمایشی در هر مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از قطعه ها مطلع شد به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود می توان پی برد که پرشر سوییچ درست عمل نکرده است. در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می توان به عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد.

تکنسین در حال تعمیر پکیج شوفاژدیواری

تکنسین در حال تعمیر پکیج شوفاژدیواری

تامین آب گرم مصرفی در پکیج گرمایشی

هنگامی که شیر آب گرم مصرفی در ساختمان باز می شود. دستگاه به وسیله ی فلوسوییچ نیاز به آب گرم مصرفی را تشخیص میدهد. در مرحله ی بعد شیر سه راهه خروجی تامین آب گرم مصرفی را فعال می کند و خروجی مبدل اولیه وارد مبدل ثانویه می شود. سپس پمپ سیرکولاتور با دور تند شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی زمانی 5 تا 7 ثانیه به منظور جلوگیری از ایجاد موج ضربه ای فعال می شود. در این حالت مبدل ثانویه خروجی خود را وارد منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی می کند و با گرم کردن آن ، آب گرم مورد نیاز ساختمان را تامین می کند.

تکنسین در حال بررسی دمای مربوط به پکیج شوفاژدیواری

تکنسین در حال بررسی دمای مربوط به پکیج شوفاژدیواری

عملکرد ضد یخ زدگی شوفاژ دیواری

اگر دمای آب کمتر از 4 درجه ی سانتیگراد شود آب منبسط شده و می تواند به مبدل های پکیج صدمه بزند. برای جلوگیری از این آسیب ، در پکیج عملکردی به نام ضد یخ زدگی وجود دارد.

هنگامی که در پکیج سنسور های NTC مدار گرمایش دمای کمتر از 8 درجه ی سانتیگراد را حس کند ، پمپ سیرکولاتور شروع به کار می کند و شیر سه راهه متناوبا تغییر وضعیت می دهد و مشعل روشن می شود و دمای آب سیستم را تا دمای 15 درجه ی سانتیگراد می رساند.

هنگامی که سنسور NTC منبع ذخیره آب مصرفی دمای کمتر از 5 درجه ی سانتیگراد را تجربه کند ، هر دو پمپ در حالت دور تند شروع به کار می کند و مشعل به مدت یک دقیقه روشن می شود.

نکته ی بسیار مهم برای جلوگیری از یخ زدن دستگاه این است که هنگامی که به مدت طولانی از پکیج استفاده نمی شود به هیچ عنوان پکیج دیواری بدون برق و گاز نباشد. لذا در زمانی که از پکیج استفاده نمی شود پکیج شوفاژ دیواری باید به برق وصل باشد و همین طور شیر گاز آن باز باشد.

نمایش عملکرد بازیافت انرژی پکیج شوفاژ دیواری

عملکرد پکیج شوفاژ ديواری در حالت بازيافت انرژی

عملکرد بازیافت انرژی

در پایان درخواست مدار گرمایش آب مدار گرمایش دمای بالایی دارد. به منظور استفاده از حرارت موجود مدار گرمایش شوفاژ دیواری آب مدار گرمایش را وارد مبدل ثانویه کرده و از مبدل ثانویه وارد منبع ذخیره آب گرم ثانویه می شود. همچنین به طور کلی ، پکیج های شوفاژ دیواری گازی نسبت به مدل های برقی خرید بیشتری دارند ، اما هزینه آن کمتر است زیرا گاز ارزان تر از برق است. با این حال ، پکیج برقی نسبت به مدل های گازی کارآمد تر است و از ضریب فاکتور انرژی بالاتری برخوردار است.

برداشت و ترجمه از ,popularmechanics , ariston , hamiltongroup

تحریریه کلینیک ساختمانی بیلدینگ پلاس

“برداشت از مطالب با ذکر منبع و لینک سایت بیلدینگ پلاس کاری حرفه ای و اخلاقی است”

تاریخ : 1396 / 05 / 26
دسته :

نظرات کاربران

با سلام
من یه مشکل پیدا کردم با پکیج دیواریم ..لطفا کمکم کنید..
هر دفعه که شیر اب مصرفی باز میشه دستگاه شروع به جرقه زدن شمع میکند و شعله برای دو ثانیه روشن میشه و بعد هم خاموش……
تمام وضیت ها از جمله فشار گاز و اب و برق را چک کردم و هیچ مشکلی پیدا نشد…
به عقیده من مشکل باید از ترموکوبل گرمایی که بر روی شعله قرار داره باشه….
لطفا نظر خود را اعلام کنید تا به یک نتیجه کلی برسیم….
لطفا به من بگویید چطور میتونم از خرابی ترموکوبل مطمن بشوم که بعد از اطمینان تعویضش کنم…
با تشکر از متخصصین محترم

    سلام. این مورد می تواند ناشی از عملکرد منبع انبساط داخل پکیج حرارتی باشد. البته یافتن ایراد نهایی با بازدید تکنیسین ماهر از پکیج حرارتی امکان پذیر است.

سلام پکیج منزل ما مرتب ارور افزایش دمای سیستم میدهد هم در حالت زمستانه هم تابستانه اسید شویی بطور کامل انجام شد ترموستات حد و سنسور اب گرم مصرفی را هم عوض کردم ولی مشکل رفع نشد لطفاً راهنمایی نمایید پکیج باکسی

    سلام منبع انبساط و پمپ آب را چک کنید.

با سلام در مواقعی که نیاز به پکیج شوفاژ دیواری نداریم آیا می توانیم اتصال برق و گاز پکیج را قطع کنیم؟؟؟

    سلام ممنون از ثبت دیدگاه تون باید عرض کنم که اگر اتصال برق و گاز را در مواقعی که پکیج شوفاژ دیواری برای مدتی طولانی خاموش است قطع کنیم پکیج شوفاژ دیواری دچار یخ زدگی می شود

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839