خدمات ممیزی انرژی تفصیلی در ساختمان

مقایسه
 • بهبود مصرف انرژی ساختمان
 • بهبود عملکرد حرارتی ساختمان
 • تعیین برچسب انرژی

ممیزی انرژی در ساختمان عبارتست از ایجاد مطالعه امکانسنجی و به کمیت در آوردن ورودیهای مختلف انرژی ساختمان و بررسی پروسه جریان انرژی داخلی در ساختمان در مدت زمان معین به هدف شناخت کارآمد الگوی مصرف انرژی و رسیدن به اقداماتی جهت اصلاح الگوی مصرف تا بتوان هزینه های انرژی را کاهش داد. به عبارت دیگر ممیزی انرژی مجموعه اقداماتيست که جهت شناسایی وضعيت مصرف انرژی در يک واحد مصرف کننده انرژی مانند یک ساختمان به هدف رسیدن به راهکارهایی جهت بهبود و کاهش مصرف انرژی در آن واحد انجام می گردد. در ادامه این فرآیند راهکارهای حاصل شده از نظر اجرایی و اقتصادی ارزیابی می شوند.

در واقع می توان گفت ممیزی انرژی در ساختمان شالوده و زیربنای مدیریت انرژی هر ساختمان محسوب می شود به طوری که برنامه مدیریت انرژی می تواند بر روی نتایج آن ساخته و اجرا شود. برنامه های مدیریت انرژی خود مستلزم نظارت مستمر و هدفگذاری مصرف انرژی است. قبل از هرگونه هدفگذاری و انجام نظارت بر مصرف انرژی ساختمان بایستی مواد زیر ایجاد گردد:

 • مصرف انرژی خط مبنا
 • الگوی رفتاری و عملیاتی و مصرف انرژی ساختمان
 • وضعیت کلی ساختمان و تاسیسات و دستگاههای مصرف کننده انرژی
 • فرصت های مدیریت انرژی که منجر به کاهش مصرف و هزینه های انرژی می گردد

فاز اول ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان: بازدید و بررسی ساختمان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و اندازه گیری پارامترهای مختلف

اقداماتی که در این فاز از ممیزی انرژی ساختمان انجام می گیرد بدین شرح است:

 • معرفی شهر و اقلیم محل استقرار ساختمان
 • جمع آوری اطلاعات كلی ساختمان
 • تشریح وضعیت عمومی ساختمان
 • مشخصات فیزیكی ساختمان
 • مشخصات تأسیسات برقی و مكانیكی
 • اندازه گیری و ثبت اطلاعات مورد نیاز به كمك تجهیزات آزمایشگاه انرژی

فاز دوم ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان:بررسی و تحلیل اطلاعات و مقایسه با استانداردها

اقداماتی که فاز دوم از ممیزی انرژی ساختمان انجام می گیرد بدین شرح است:

 • تعیین مقادیر مصرف انرژی و محاسبه شدت مصرف انرژی براساس زیر بنای ساختمانها و مقایسه آن با مصرف انرژی استاندارد
 • بررسی وضعیت میزان روشنایی و مقایسه آن با میزان روشنایی استاندارد در هر فضا براساس مبحث 13 مقرارت ملی ساختمان و استاندارد IPS،و بررسی انواع روشنایی از لحاظ نوع لامپ و بالاست و . . . . شبیه سازی كامپیوتری روشنایی با استفاده از نرم افزارتجهیزات روشنایی بهینه. شبیه سازی كامپیوتری روشنایی با استفاده از نرم افزار DIALUX  و محاسبه ضریب عملكرد سیستم روشنایی.
 • شبیه سازی مصرف انرژی با استفاده از نرم افزارهای Carrier، مبحث 19 و equest
 • محاسبه مقادیر تلفات و مصرف انرژی با استناد به مقررات مبحث 19
 • برآورد ضریب انتقال حرارت كلی ساختمان از روش BLC
 • محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان با استفاده از نرم افزار Carrier
 • بررسی تأسیسات مكانیكی
 • بررسی استفاده از سیستمهای خورشیدی و CHP در ساختمان
 • بررسی سیستم مدیریت انرژی BMS و سیستمهای هوشمند

فاز سوم ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان:تعیین راهكارهای بهینه سازی مصرف انرژی و بررسی فنی و اقتصادی

اقداماتی که در این فاز از ممیزی انرژی ساختمان انجام می گیرد بدین شرح است:

 • برآورد پتاسیل صرفه جویی انرژی
 • برآورد میزان صرفه جوئی انرژی به تفكیك برای هر راهكار و همچنین برای مجموعه راهكارهای لازم الاجرا
 • محاسبه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای هر راهكار براساس جزئیات كامل اجرای كار با استفاده از فهرست بهاء و استعلام بهاء
 • تعیین NPV و IRR دوره بازگشت سرمایه برای هر راهكار با توجه به میزان صرفه جویی و میزان سرمایه گذاری لازم جهت اجرای راهكار
 • اولویت بندی راهكارهای بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به نحوه اجرا و مطالعات سرمایه گذاری به 3 دسته كم هزینه ، هزینه متوسط و پرهزینه
 • تعیین راهكارهای بهینه سازی لارم الاجرا جهت دستیابی به مصرف انرژی استاندارد. در این حالت مصرف انرژی استاندارد براساس شرایط بهینه و استاندارد از لحاظ دمای داخل، میزان نفوذ هوا،عایق بندی و . . . محاسبه و سپس راهكارهای مختلف بررسی می گردد تا مرحله ای كه میزان مصرف انرژی پس از اجرای راهكارهای از میزان مصرف انرژی استاندارد كمتر گردد.
 • تهیه دستورالعمل بهره برداری و چگونگی مصرف انرژی در ساختمان
 • اصلاح نقشه های ساختمان براساس تغییراتی كه در اثر اجرای راهكار بوجود خواهد آمد.

فاز چهارم ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان:تهیه اسناد فنی

ابن فار از ممیزی انرژی ساختمان بنا به نیاز گارفرما بوده و اقدامات زیر در آن انجام می گیرد:

 • انتخاب راهكارها
 • تعیین مشخصات فنی، نقشه ها ، و جزئیات اجرایی
 • متره و برآورد احجام كار و برآورد ریالی براساس فهرست بهاء
 • تهیه لیست شركتهای تولید كننده

کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433