سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب

مقایسه
 • تفکیک مصرف و هزینه انرژی (گاز و برق) و آب
 • ارتباط بی سیم بین کلیه اجزای سامانه
 • نرم افزار مدیریت مصرف Allocsy
 • محاسبه مقدار و هزینه مصرف تفکیکی
 •  صدور قبوض تفکیکی برای هر بخش
 • ارسال و دریافت پیامک
 • دو سال گارانتی برای کلیه تجهیزات این سامانه
 • 15 سال تضمین خدمات پس از فروش

برای مشاوره و برآورد هزینه نهایی همچنین استفاده از تخفیف 5 درصد (بر روی کل هزینه سیستم) کد دریافت نمایید.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب به منظور تعیین سهم مصرف انرژی (گاز و برق مشترک) و آب مشترک برای هر واحد در ساختمان هایی که سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی (گرمایش موتورخانه و سیستم سرمایش چیلر) داشته باشند در نظر گرفته شده است. در این ساختمان ها برای تفکیک مصرف گاز و آبی کهبه طور مشترک در سیستم حرارت و برودت مرکزی استفاده می شود از انرژی میتر ها(انرژی سنج ها) و کنتور های فرعی آب استفاده می گردد.

شماتیک اجزای تشکیل دهنده سامانه تفکیک مصرف انرژی و آب

اجزای تشکیل دهنده یک سیستم تفکیک کننده مصرف انرژی (برق و گاز) و آب

کلیه سامانه های هوشمند تفکیک کننده مصرف آب و انرژی (برق و گاز) از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

 • تجهیزات و کنتور های اندازه گیری کننده مصرف که در خصوص سامانه تفکیک مصرف آب شامل کنتور های فرعی اندازه گیری مصرف آب که قابلیت خوانش از راه دور بوده و در مورد سامانه های تفکیک مصرف انرژی (برق و گاز) به عنوان تجهیزات انرژی سنج یا انرژی میتر شناخته می شوند.
 • دستگاه پردازنده مرکزی مصرف آب و انرژی که شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بوده و وظیفه جمع آوری و پردازش اطلاعات مصرف که از کنتور ها و انرژی میتر ها ارسال می گردد را به عهده داشته و در نهایت قبوض مصرف هر بخش را صادر می نماید.
 • بستر و زیر ساخت ارتباطی بین کنتور های آب و  انرژی میتر ها با دستگاه پردازنده مرکزی نیز یکی از بخش های اصلی سامانه تفکیک مصرف آب و انرژی می باشد.
اجزاي سامانه تفکیک مصرف انرژی

اجزای سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب

تجهیزات در نظر گرفته شده در سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب به منظور تعیین سهم مصرف انرژی(گاز و برق مشترک) و آب مشترک برای هر واحد در ساختمان هایی که سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی (گرمایش موتورخانه و سیستم سرمایش چیلر) بخش های مختلف یک مجموعه دارای آب مشنرک و صدور قبض تفکیکی برای هر بخش شامل:

 • کنتور ها و تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز برای سامانه های در ساختمان‌ های با سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی (گرمایش موتورخانه و سیستم سرمایش چیلر) ، شامل دو کنتور آب به ازای هر واحد آپارتمان برای اندازه گیری آبگرم و آب سرد مصرفی، یک انرژی میتر ( انرژی سنج) به ازای هر آپارتمان برای اندازه‌گیری انرژی سرمایش و گرمایش و یک دستگاه مرجع دمای آبگرم مصرفی به صورت مشاع برای کل ساختمان هستند.
 • تعدادی شمارنده پالس ریلی (پالس شمار مدل HGC) که بسته به تعداد واحدهای متصل به سامانه تفکیک مصرف آب تعیین می شوند و مصارف خوانده شده توسط کنتورهای آب را به صورت بی سیم به پردازنده مرکزی الوکسی ارسال می نمایند.
 • در نهایت پردازنده مرکزی الوکسی که وظیفه ثبت و صدور قبض تفیکی برای هر واحد بر اساس میزان دقیق مصرف آب آن واحد را به عهده دارد. علاوه بر صدور قبض دوره ای برای هر بخش توسط پردازنده مرکزی الوکسی ، این امکان برای هر مصرف کننده آب وجود دارد که در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌ سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی پیدا کند.

سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب چگونه عمل می کند

در سیستم جداسازی هزینه مصرف انرژی (گاز و برق) و آب ، تجهیزات انرژی سنج (انرژی میتر) بر روی لوله برگشت تاسیسات هر واحد نصب شده و با اندازه‌گیری جریان آب و دمای آب ورودی و خروجی، میزان انرژی مصرف شده در تاسیسات آن واحد از ساختمان و در نتیجه سهم آن آپارتمان از میزان برق مصرف شده برای سرمایش و گاز مصرف شده برای گرمایش به دقت اندازه‌گیری می‌شود. کنتور های آبگرم و آب سرد به منظور اندازه‌گیری آب مصرفی واحد، به دستگاه انرژی متر اضافه شده و دستگاه مرجع دمای آبگرم، برای اندازه گیری دقیق انرژی آبگرم مصرفی (در حمام و آشپزخانه)، در موتورخانه نصب می‌شود. اطلاعات و مقادیر اندازه گیری شده به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض‌های تفیکی برای هر واحد براساس میزان دقیق مصرف آب و گاز و برق آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد.

در ساختمان هایی که سیستم گرمایش آنها مرکزی نیست به جای انرژی میتر (انرژی سنج) ، از دستگاه دیگری به نام گرما سنج استفاده می‌شود که بر روی هر رادیاتور نصب می‌شود.

انرژِی میتر های مورد استفاده در سامانه تفکیک مصرف گاز

انواع انرژی سنج در سامانه تفکیک هزینه انرژی

انواع انرژی سنج (انرژی میتر) مورد استفاده در تفکیک مصرف انرژی

در سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) از دو نوع انرژی سنج (انرژی میتر) استفاده می شود که شامل انرژی سنج التراسونیک و انرژی سنج القایی می باشد.

انرژی سنج القایی با قابلیت خوانش از راه دور در سیستم تفکیک مصرف انرژی

انرژی سنج های سری HGQ و HGS ، از نوع بسیار دقیق القایی الکترومغناطیسی در کلاس دقت ۲ (حداکثر خطای ٪۲±) هستند که در سایزهای مختلف برای دبی های بین ۱.۲ تا ۱۶ متر مکعب بر ساعت رده‌بندی می‌شوند. این انرژی میتر ها تحت لیسانس کشور دانمارک و مطابق استانداردهای EN 1434 و OIML R75 در داخل کشور تولید و کالیبره می‌شوند.

انرژی سنج های سری HGP ، از نوع بسیار دقیق القایی الکترومغناطیسی هستند که در سایزهای بالا برای دبی های بین ۲۰ تا ۶۰۰ متر مکعب بر ساعت رده‌بندی می‌شوند. از آنجا که در حسگرهای الکترومگنت هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد، حسگر های الکترومغناطیسی دارای دوام بسیار بالا (تا ۷۵ سال) و بدون نیاز به نگهداری هستند. این نوع از حسگرها در مقابل سیالات ساینده و خورنده مقاوم بوده و وجود ذرات معلق و دو فاز شدن سیال (وجود هوا) در دقت اندازه گیری آنها تاثیری ندارد.

انرژی سنج های HG دارای گواهی‌نامه استاندارد MID از موسسه FORCE Technology دانمارک هستند.

انرژی سنج الکترومغناطیسی در تفکیک مصرف انرژی

انرژی میتر القایی

عملکرد انرژی سنح القایی HG

انرژی سنج ها و حجم سنج های HG داری اسـتانداردهای لازم برای اندازه گیری حجم و انرژی سیالات و اسـتفاده در سـامانه های گرمایشی و سرمایشی هستند. دستگاه حجـم سـنج شـامل یك حسگر جریان و پردازنـده مركـزی مجهـز بـه نمایشـگر و مدول ارتباط از دور است. دستگاه انرژی متر مـازاد بـر ایـن، دارای دو حسگر دما نیـز مـی باشـد. امكـان نصـب فاصـله دار حسگر جریان و حسگرهای دما تا پردازنده و نمایشـگر تـا 25 متر وجود دارد. حجم سنج ها و انـرژی سـنج هـای HG كـاملا الكترونیكی هسـتند و بـر مبنـای اصـل القـای الكترومغنـاطیس فارادی كار می كنند. حجم سنج تنها دارای یک لولـه مسـتقیم است و هیچ قطعه مكانیكی و متحركی در آن وجود ندارد. ایـن موضوع استهلاک دستگاه را از بین برده و عملا آن را آسیب نـاپذیر می سازد. عبور سیال از داخـل میـدان الكترومغناطیسـی ایجـاد شـده در اطراف تیوب، ولتاژی را در الكترودهای ضدزنگ انرژی میتر پدیـد می آورد كه مبنای اصلی اندازه گیری است. از آنجـا كـه هـیچ مانعی در مسیر سیال وجود نـدارد، وارد آمـدن اضـافه بـار بـه دستگاه به هیچ وجه آسیبی به حجم سنج نمـی رسـاند. حسـگر جریان HG هیچ گونه حساسیتی به جهـت نصـب نـدارد و مـی تواند عمودی، افقی یا مایل نصب شود. همچنین نیازی بـه لولـه مستقیم قبل و بعد از لوله وجود ندارد. كاربری دستگاه بسیار آسان است و تنها با یك كلید مـی تـوان به انواع اطلاعات خوانده و ذخیره شده در دستگاه دست یافت. دستگاه می تواند اطلاعات را تا 24 دوره (طول دوره قابل تنظیم است) در حافظه داخلی ذخیره نماید. قابلیت دریافـت، نمـایش دیجیتالی، ذخیره سازی و ارسال از راه دور اطلاعـات دو كنتـور دیگر كه مجهز بـه خروجـی پـالس باشـند از دیگـر امكانـات منحصر به فرد HG است. این دو ورودی می توانند از هـر نـوع كنتور دیگری مانند كنتورهای آب پره ای، كنتور گـاز یـا بـرق (حتی با فركانس بالا) دریافت شوند.

انرژی متر التراسونیک در سامانه تفکیک مصرف انرژی

انرژی میتر التراسونیک

انرژی سنج التراسونیک با قابلیت خوانش از راه دور در سیستم تفکیک مصرف انرژی

انرژی سنج التراسونیک با ارسال یک سیگنال صوتی و محاسبه سرعت سفر آن در سیال سرعت سیال را محاسبه می کنند. از مزیت این انرژی میتر التراسونیک عدم نیاز آن به منبع تغذیه خارجی و کارکرد روی باتری به مدت ۱۲ سال است. انرژی سنج التراسونیک در مدل های گوناگون از ظرفیت ۰٫۶ مترمکعب درساعت تا ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در ساعت قابل ارائه هستند.

مرجع دمای بیسیم در سامانه تفکیک مصرف انرژی

مرجع دمای آبگرم مصرفی

مرجع دمای آب گرم مصرف HGT

مرجع دمای آب گرم مصرفی یک دستگاه اندازه‌گیری دما و انرژی است که در سامانه تفکیک مصرف انرژی بعد از منبع کویلی نصب شده و دمای آب گرم خروجی از منبع را در هر لحظه اندازه‌گیری می‌کند تا انرژی موجود در آب گرم مصرفی در هر لحظه مشخص شود. این دستگاه به صورت بی‌سیم اطلاعات برداشتی را ارسال می نماید.

انواع کنتور آب در سامانه تفکیک مصرف گاز

انواع کنتور آب برای اندازه گیری مصرف تفکیکی آب

کنتور های آب مورد استفاده برای تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب

برای اندازه گیری مصرف تفکیکی در سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب از کنتور آب بی سیم و یا کنتور آب با پراب استفاده می شود.

کنتور آب پراب دار در سامانه تفکیک مصرف آب

کنتور آب پراب دار

کنتور آب پراب دار

کنتورهای آب مختلف با تکتولوژی‌ های سینگل جت یا مولتی جت یا پیستونی تولید داخل، یا خارج از کشور با استفاده از پراب‌ های مخصوص می‌توانند به عنوان تجهیزات اندازه گیری مصرف آب می توانند در این سیستم مورد استفاده قرار گیرند.

کنتور آب بی سیم

در بسیاری از موارد در ایجاد سامانه تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب ، امکان سیم کشی برای دسترسی به شیر های انشعاب آب واحد ها به آسانی میسر نبوده و یا سیم کشی برای پیاده سازی شبکه خوانش از دور به سختی انجام می می پذیرد. راهکاری که برای این مشکلات در این سامانه تفکیک مصرف گاز در نظر گرفته شده است استفاده از کنتور آب بی سیم برای ایجاد خوانش از راه دور می باشد.

این کنتور های آب بی سیم از نظر فن آوری اندازه گیری آب مصرفی و فن آوری ارسال مصارف آب خوانده شده بدون سیم، به دو دسته طبقه بندی می شوند. از نظر روش اندازه گیری ، این سامانه تفکیک مصرف آب ، انواع کنتور های آب التراسونیک، کنتور آب القایی ، کنتور آب سینگل جت(تک پره ای) و مالتی جت (چند پره ای) و همچنین کنتور آب پیستونی را در بر می گیرد که همگی آنها قابلیت تجهیز به ماژول فرستنده رادیویی را دارا هستند. از دیدگاه سیستم ارسال اطلاعات بدون سیم نیز سیستم های  wmbus و Zigbee در سامانه تفکیک مصرف انرژی قابل استفاده است که از متداوال ترین سیستم های بدون سیم خوانش از دور هستند.

کنتور آب الکترونیکی در سامانه تفکیک مصرف آب

کنتور آب الکترونیکی با سیستم خوانش از راه دور

كنتور آب الكترونیکی با قابلیت خوانش از راه دور

كنتور آب الكترونیکی با قابلیت خوانش از راه دور با بهره گیری از فن آوری خوانش الکترونیکی بدون گیربكس مكانیكی عملا بدون استهلاک هستند. این قابلیت تاثیر مواد معدنی محلول در آب و ذرات مغناطیسی معلق در آب را در كاركرد كنتور از بین می برد و كنتور دقت خود را تا زمان بسیار طولانی ( 15سال) حفظ می كنند. کاربری دستگاه بسیار آسان است و انواع اطلاعات خوانده شده به ترتیب روی صفحه به نمایش در می آیند. دستگاه می تواند اطلاعات را به صورت روزانه تا 400 روز در حافظه داخلی ذخیره نماید.

دو روش گوناگون خوانش عملا خطای انسانی در خوانش کنتور را کاملا از بین می برد و بجای دسترسی به مجموع آب مصرف شده امکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در حافظه در پایان هر روز تا بیش از یک سال از تاریخ قرائت به صورت روزانه وجود دارد و به این ترتیب می توان الگوی مصرف را نیز مورد ارزیابی و یا تغییر تعرفه قرار داد.این داده ها را می توان به صورت خوانش از دور در شبکه خوانش بی سیم (بدون نیاز به قدم زدن یا رانندگی در اطراف محل)  یا با استفاده از گوشیهای مجهز به  NFC به صورت حضوری اما بدون دخالت چشم انسان، خوانش کرد.

تفاوت کنتورهای مکانیکی و مکاترونیکی

کنتورهای آب مکاترونیکی از توربین مولتی جت برای سنجش مقدار جریان سیال بهره می گیرند. تفاوت این کنتورها با کنتورهای مکانیکی در روش برداشت اطلاعات از توربین است. در کنتور مکانیکی سیال با عبور از داخل محفظه پروانه ای را به گردش در می آورد، گردش پروانه با یک آهن ربا به مجموعه دنده ها منتقل شده و با ضریب ثابت تبدیل به واحد حجم می شوند. از آنجا که رفتار سیال در سرعت های متفاوت در توربین، رفتاری خطی نیست، کنتورهای مکانیکی دارای خطای قابل پیش بینی است که به منحنی خطا مشهور است. همچنین به واسطه نیروی لازم برای به گردش در آوردن چرخ دنده ها و تضعیف آهن ربا به جهت جذب ذرات آهنی معلق در آب دستگاه به تدریج شروع به شمردن کمتر از مقدار واقعی (Under registration) می کند. اما در کنتورهای مکاترونیکی خوانش حرکت پروانه توسط مدول الکترونیکی انجام می پذیرد و سرعت سیال در محاسبات مورد توجه قرار می گیرد لذا این دستگاه ها منحنی خطا ندارند و از دقت بهتری برخوردارند. همچنین به علت حساسیت بسیار بالا و رفتار دیجیتال از دقت خوانش، با جذب ذرات معلق کاسته نخواهد شد و دستگاه به علت حذف قطعات مکانیکی مستهلک شونده عمر بیشتری بدون از دست دادن دقت خواهد داشت. همچنین صدای کمتری در مقایسه با کنتورهای مکانیکی تولید می شود. قابلیت اندازه گیری جریانهای بسیار کم سرعت از دیگر مزایای این نوع کنتورها است.

پالس شمار در سامانه تفکیک مصرف

شمارنده پالس

کاربرد پالس شمار HGC (شمارنده پالس) در تفکیک مصرف انرژی

پالس شمار ها نوعی سخت‌افزار ارتباطی است که ورودی پالس را از انرژی میتر ها دریافت می‌کند و اطلاعات مصرف  را از روش های ارتباطی مختلف به پردازشگر مرکزی ارسال می کند.

پالس شمار HGC در دو نوع معمولی که عموماْ برای کنتور های آب و گاز استفاده و پالس شمار HGC ریلی (داخل تابلو برق) که برای ارتباط با کنتور های برق کوچک عرضه می‌شوند. همچنین این شمارنده های پالس در دو مدل HGC 4 و HGC 10 قابل ارائه است.

پالس شمار 10 HGC قابلیت شــمارش و ذخیره تعداد پالس ذخیره شده از 10 ورودی مختلف با نواخت بیشینه 1000 پـالس در ثانیـه (KHz 1) را داشته و پالس شمار 4 HGC قابلیت شــمارش و ذخیره تعداد پالس ذخیره شده از 4 ورودی مختلف را دارد. مقادیر شمارش شده در شمارنده پالس طبق تنظیمات اولیه به واحد مورد نظر تبدیل شده و با ثبت تـاریخ و زمـان بـه سـرور ارسال می شوند.

شمارنده پالس HGC دارای باتری داخلی قابل شارژ می باشد كه بطور خودكار در هنگام اتصال به برق شهر شارژ می شود و در صورت قطع برق بطور خودكـار در مدار قرار گرفته و دستگاه را قادر می سازد تا 48 ساعت بدون برق شهری به كار ادامه دهد. مقادیر شمارش شده در حافظه داخلی دستگاه به صورت تجمیعی ثبت شـده و با قطع برق یا اتمام باتری پاك نخواهند شد.

در سامانه های قرائت از دور هر یك از منایع پالس با شماره سریال منحصر به فرد نمایندگی شده و در نتیجه به صـورت تفكیكـی قابـل خوانش هستند. به عبارت دیگر 10 كنتور متصل شده به شمارشگر 10 HGC به تفکیک دارای شماره شناسایی بوده و عملا بـه صـورت كنتورهای مجزا قابلیت خوانش از دور خواهند یافت. از پروتکلهایی که دستگاه می تواند با انواع مختلف کارت خروجی، خوانش ها را بر بستر آنها ارسال کند می توان به M-bus ، W-mbus، Zigbee، RS232، RS485، LON، TCP/IP اشاره نمود.

اتصال کنتور آب بی سیم یا پراب دار در سامانه تفکیک مصرف گاز

اتصال کنتور آب بی سیم یا پراب دار در سامانه تفکیک مصرف انرژی

قابلیت های پالس شمار HGC

 • دارای ده ورودی كنتور
 • دریافت پالس ورودی به دو صورت Active و Passive
 • ذخیره اطلاعات خوانده شده بر روی EEPROM
 • امكان تعريف تعرفه قيمت برای كنتور و محاسبه بهاء
 • ذخیره تعرفه 3 گانه مجزا برای كنتورهای برق (كم باری و پرباری)
 • ارسال خوانشها روی سرور از طریق درگاه Ethernet
 • قابلیت اتصال به انواع كنتورهای دارای خروجی پالس
 • قابلیت تبدیل واحد پالس به هر واحد سنجش
 • دارای باتری پشتیبان

مشخصات فنی پالس شمار HGC

 • منبع تغذیه 230 ولت AC
 • مصرف انرژی روی برق W 16.0
 • ثبت آخرین خطا به همراه نوع و تاریخ ثبت آن و مدت زمانی كه خطا پایدار بوده است (ساعت شمار)
 • وردی های پالس Active یا Passive
 • دمای محیط بین -10 تا 65 ºC با ولتاژ حداكثر 48 ولت ورودی
 • كلاس حفاظتی IP44
 •  فركانس پالس ورودی تا یك كیلوهرتز با فیلتر قابل تنظیم

پردازشگر مرکزی سامانه تفکیک مصرف گاز

دستگاه پردازشگر مرکزی سامانه تفکیک مصرف انرژی

پردازشگر مرکزی مصرف Allocsy

پردازشگر مرکزی مصرف  Allocsy  یک سامانه خاص با عملکردی منحصر به فرد است که شامل سخت افزار و نرم افزار دریافت و ذخیره کننده اطلاعات مصرف برق بخش های مختلف ساختمان می باشد و وظیفه دیگر این سامانه صدور قبوض انرژی (گاز و برق) مصرفی تفکیک شده برای هر بخش است.

پردازشگر مرکزی مصرف Allocsy در کنار سایر اجزای تشکیل دهنده سامانه های تفکیک کننده مصرف انرژی در ساختمان نصب می گردد و همواره با کنتور ها از طریق دستگاه های شمارنده پالس بدون نیاز به سیم کشی ارتباط برقرار می کند و اطلاعات مصرفی هر شمارنده را دریافت و تحلیل می نماید.

به طور کلی می توان قابلیت های زیر را برای پردازشگر مرکزی مصرف Allocsy در یک سامانه تفکیک مصرف آب برشمرد:

 • دارای خروجی تصــویری HDMI به صورت نـمودار از مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه ساختمان
 • دارای خروجی تصــویری VGA به صورت نـمودار از مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه ساختمان
 • قابلیت ارتباط با نرم افزار آندروید برای گزارش گیری کاربران، ارتباط با چاپگر بی سیم، ارتباط با اینترنت در صورت نیاز
 • قابلیت ارتباط با اینترنت به صورت بی سیم
 • ارتباط با کنتورها به صورت بی سیم
 • ارسال و دریافت پیامك
 • قابلیت گزارش گیری از طریق پیامک
 • صدور قبض توسط چاپگر لیزری به صورت بی سیمارائه گزارش های دوره ای بر روی مانیتور در سامانه تفکیک مصرف

نرم افزار پردازشگر مرکزی مصرف Allocsy

سامانه پردازش مرکزی مصرف دارای نرم افزار مدیریت مصرف Allocsy اختصاصی است که با جمع آوری و ثبت اطلاعات مصرفی اندازه‌گیری شده و دریافت قبض های کلی مصرف انرژی و  با لحاظ نمودن تصاعد پلکانی در برآورد هزینه مصرف هر بخش، مصرف هر واحد از مجموعه را به طور دقیق محاسبه نموده و قبض‌های تفکیکی مصرف را صادر می کند.

در مبحث مدیریت و تفکیک مصرف گاز و برق وجود نرم افزار قدرتمند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار اسـت. پنـل مدیریت الوکسی در سامانه تفکیک مصرف انرژی به مدیر سیستم امكان گزارش گیری، پایش عملكرد، دیدن نمواردهـای مصـرف و همچنـین تعیین تعرفه بهای آب را ارائه می دهد. این سامانه بطور خودكار در زمانهای تنظیم شده توسط مدیر سیستم اقدام به صدور قبض (با ذكر تفكیكی مقدار مصرف هر نوع انرژی و بهای آن) برای هر مشترک كرده و قبض صادر شده را به پیامك و ایمیل به مشترك ارسال می كند. همچنین امكان افزودن انواع هزینه های دائمی جانبی مانند اشتراک اینترنت، نگهبانی، نظافت و . . . و همچنین هزینه های موردی با ذكر مورد و تاریخ مانند تعمیرات و نگهداری را داراست. علاوه بر این كلیه ساكنین می توانند با داشتن گذر واژه مجزا در هرزمـان و مكـان مقـدار مصـرف و نمودارهـای مربـوط بـه مصرف هر نوع انرژی مربوط به واحد خود را مشاهده نمایند. همچنین سامانه می تواند در صورت عبور مقدار مصرف از حدود تعیین شده مجاز روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه كاربر و مدیر سیستم را از طریق پیامك و ایمیل از موضوع آگاه سازد.

امکان صدور قبض مصرف آب و انرژی در سامانه تفکیک مصرف

قابلیت صدور قبض های دوره ای تفکیک شده

پردازشگر مرکزی مصرف انرژی Allocsy به همراه نرم افزار آن این امکان را به کاربران و مصرف کننده گان می دهد تا علاوه بر دسترسی به قبض های مصرف گاز و برق خود از طریق ایمیل یا سامانه پیامکی، بتوانند پرینت قبوض را از طریق چاپگر لیزری در قطع A4 که می تواند به صورت بی سیم با الوکسی در ارتباط باشد، دریافت نمایند. بنابرای از این طریق همه سـاکنین می توانند در هر لحـظه و در هر مكان از طریق پیامک از میزان مصرف آب در بازه زمانی دلخواه در آپارتمان خود آگاه شوند. همچنین در صورت ترک آپارتمان برای مدت طولانی می توان با پیامك از وجود هدر رفت انرژی در واحد خود با خبر شوند.

نرم افزار اندرويد پردازشگر مرکزی مصرف آب و انرژی

قابلیت دسترسی به اطلاعات مصرف از طریق نرم افزار اندورید

همچنین کاربران از طریق نرم افـزار آنـــدروید که به رایــگان در اخـتیار آنها قرار می گیرد، قادر خواهند بود در هر لحــظه عدد مصرفی اندازه گیری شده توسط کنتورها را خوانش نموده و در بازه های زمانی دلخواه گزارش گیری کنند همچنین به بایگانی قبض ها دسترسی پیدا نمایند.

سامانه تحت وب تفکیک مصرف گاز

سامانه تحت وب برای تفکیک مصرف انرژی

سامانه تحت وب برای تفکیک مصرف انرژی (گاز و برق) و آب

در کنار این سامانه تفکیک مصرف انرژی و آب و امکاناتی که پردازشگر مرکزی الوکسی در اختیار مدیریت سیستم و کاربران قرار می دهد یک پایگاه اینترنتی نیز برای ارائه اطلاعات و گزارش های لحظه ای از مصرف کاربران پیش بینی شده است.

سامانه تحت وب تفکيک مصرف انرژِی

نمایی از نرم افزار تحت وب سامانه تفکیک مصرف

سامانه تحت وب EEMS که از طریق اینترنت در دسترس کاربران است، یک سامانه اینترنتی است که دیتا های مصرف واحد ها و بخش های مختلف ساختمان که پیش از این توسط سامانه تفکیک کننده مصرف انرژی (گاز و برق) از انرژی میتر جمع آوری شده را به تفکیک نمایش می دهد. هر کاربر و مشترک می‌تواند با در اختیار داشتن گذرواژه خود با ورد به پایگاه اینترنتی، به تاریخچه‌ی مصرف انرژی در آپارتمان خود دسترسی داشته باشد و در هر بازه دلخواه از مصرف خود گزارش‌ گیری کند.

کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839