مقاوم سازی ساختمان

برچسب شیشه امنیتی
25 دی 1395

برچسب امنیتی شیشه پنجره (ویندو فیلم امنیتی)

پیش از این انواع برچسب شیشه ساختمان را معرفی و انواع مختلف آنها را معرفی نمودیم. گفتیم برچ

فردی در لابراتور در حال تست کاغذ دیواری ضد زلزله
23 آذر 1395

کاغذ دیواری ضد زلزله چیست

پیش از این در بررسی انواع کاغذ دیواری ها، دو نوع از کاغذ دیواری های نوین را معرفی نمودیم.

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839