ممیزی انرژی ساختمان

اطلاعات مصرف انرژی در ساختمان ها یا از طریق تکنیک های ممیزی انرژی یا بوسیله برنامه های نظارتی و کنترلی مستمر تهیه و جمع آوری می گردد.بر روی اطلاعات جمع آوری شده از مصرف انرژی ساختمان باید تجزیه و تحلیل مناسبی انجام شود تا بتوان روشها و راهکارهایی که به کاهش مصرف انرژی در ساختمان می انجامد را شناسایی نمود. این تکنیک های تجزیه و تحلیل عددی و آماری را می توان در جهت درک اینکه چرا انرژی در ساختمان به روشی خاص مصرف می گردد بکار گرفت. به مجموعه این تکنیک ها و فرآیندها در ساختمان ممیزی انرژی گفته می شود. در این دسته از مطالب هدف آموزش کاربردی ممیزی انرژی در ساختمان برای آشنایی کارشناسان و علاقه مندان به این رشته جذاب می باشد.

آخرین مطالب ممیزی انرژی ساختمان

ممیزی انرژی ساختمان در اولین گام،تحلیل اطلاعات ساختمان

در سلسه مطالب آموزش ممیزی انرژی ساختمان پیش از این، ابتدا به بررسی مصرف […] ...

ادامه مطلب

ممیزی انرژی تفصیلی چه مراحلی دارد

در سلسله مطالب آموزش ممیزی انرژی ساختمان، روشهای ممیزی انرژی را معرفی نمودیم […] ...

ادامه مطلب
تصوير خانه ای ساخته شده از سيم برق به نشانه مصرف انرژی در ساختمان

معرفی انواع روش ممیزی انرژی

در مطلب پیشین با عنوان ” ممیزی انرژی در ساختمان چیست” به تعریف ممیزی […] ...

ادامه مطلب
تصوير پريز برق در حال سبز شدن به نشانه کاهش مصرف انرژی

ممیزی انرژی درساختمان چیست

در مطلب پیشین با عنوان مصرف انرژی در ساختمان ، به مفهوم انرژی […] ...

ادامه مطلب
تصوير ژنراتور بادی و مصرف انرژی در ساختمان داخل آن

مصرف انرژی در ساختمان

دراین سلسله مطالب برآنیم به آموزش ممیزی انرژی در ساختمان بپردازیم. تعریف انرژی در ساختمان […] ...

ادامه مطلب