ممیزی انرژی ساختمان

اطلاعات مصرف انرژی در ساختمان ها یا از طریق تکنیک های ممیزی انرژی یا بوسیله برنامه های نظارتی و کنترلی مستمر تهیه و جمع آوری می گردد.بر روی اطلاعات جمع آوری شده از مصرف انرژی ساختمان باید تجزیه و تحلیل مناسبی انجام شود تا بتوان روشها و راهکارهایی که به کاهش مصرف انرژی در ساختمان می انجامد را شناسایی نمود. این تکنیک های تجزیه و تحلیل عددی و آماری را می توان در جهت درک اینکه چرا انرژی در ساختمان به روشی خاص مصرف می گردد بکار گرفت. به مجموعه این تکنیک ها و فرآیندها در ساختمان ممیزی انرژی گفته می شود. در این دسته از مطالب هدف آموزش کاربردی ممیزی انرژی در ساختمان برای آشنایی کارشناسان و علاقه مندان به این رشته جذاب می باشد.

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188579839