مدیریت انرژی ساختمان

به طور کلی سیستم BMS یک سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان است که با ترکیب از حسگر ها و عملگر ها و برنامه ریزی های متناسب با کاربری ساختمان می تواند در بهره برداری ، مصرف انرژی و نگهداری ساختمان بهینه سازی کند.

آخرین مطالب مدیریت انرژی ساختمان

مدیریت سیستم هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی خانه ( Smart Home )

امروزه شاهد جایگزینی تلفن های هوشمند به جای صدها وسیله مثل دوربین ساعت […] ...

ادامه مطلب
کنترل ساختمان با استفاده از سیستم BMS

سیستم BMS ( سیستم مدیریت ساختمان )

سیستم BMS یا سیستم سیستم مدیریت ساختمان یک سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات ساختمان […] ...

ادامه مطلب