عایق های حرارتی

عایق حرارتی ساختمانی برای مقاومت در برابر تبادل حرارتی در پوسته خارجی ساختمان و مرز بین فضاهای داخلی و خارجی به کار برده می شود. کاهش تبادل حرارتی ایجاد شده توسط عایق حرارتی در فصل سرما، باعث کاهش چشمگیر نفوذ برودت هوا به فضاهای داخلی می شود

آخرین مطالب عایق های حرارتی

نمایش نمونه ی کانال های پيش عايق

کانال پیش عایق شده

کانال پیش عایق شده نسل جدید کانال های انتقال هوا هستند که عایق […] ...

ادامه مطلب