آمار و اطلاعات مسکن

10 آذر 1397

گزارش بازار مسکن تهران در آبان ماه 97

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ث

7 آبان 1397

گزارش بازار مسکن تهران در مهر ماه 97

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1397»که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت

7 مهر 1397

گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه 97

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال 1397 »که برگرفته از آمارهای خام سامانه

نمايه گزارش معاملات مسکن آذر 95
7 شهریور 1397

گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه 97

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال 1397 »که برگرفته از آمارهای خام سامانه

7 مرداد 1397

گزارش بازار مسکن تهران در تیر ماه 97

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1397″که برگرفته از آمارهای خا

6 تیر 1397

گزارش بازار مسکن تهران در خردادماه 97

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1397 >که برگرفته از آمارهای خام س

نمایه گزارش معاملات مسکن آذر 95
7 خرداد 1397

گزارش بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه 97

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397 >که برگرفته از آمارهای خ

نمايه گزارش معاملات مسکن آذر 95
14 فروردین 1397

گزارش بازار مسکن تهران در اسفند ماه 96

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال 1396 >که برگرفته از آمارهاي خام س

6 اسفند 1396

گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه ۹۶

گزارش <تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1396 >که برگرفته از آمارهای خام س

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02188662433