شهرداری تهران

نمايی دور از پايتخت

منطقه دو شهرداری تهران هوشمند می‌شود

گروه بنگاه‌ها : با هدف بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در جهت توسعه رفاه شهروندان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در سطح منطقه ۲ شهرداری تهران، تفاهم نامه استقرار شهر هوشمند بین شهرداری منطقه ۲ و گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه بهسازان فردا، علی حکیم جوادی مدیرعامل گ …

ادامه مطلب
بیلدینگ پلاس