تئوری رنگ:چرخه، درجه بندی و هارمونی رنگ

رنگ بخشی از هنر است که با نور منعکس شده ارتباط دارد. منظور از ” تئوری رنگ ” این است که این تئوری توسط همگان پذیرفته شده است اما قابل اثبات نیست. برای درک و یادگیری بهتر تئوری رنگ ، معمولا آن را به سه دسته ی چرخه ی رنگ ، درجه بندی رنگ ها … ادامه خواندن تئوری رنگ:چرخه، درجه بندی و هارمونی رنگ