هوشمند سازی ساختمان

تصویر مدار پردازشگر سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان و دونفر در حال ساختن مدار

کنترل هوشمند موتورخانه ( موتورخانه هوشمند )

در این نوشته سیستمی کنترلی به نام سیستم کنترل هوشمند موتورخانه را معرفی نموده […] ...

ادامه مطلب
دختری درحال کار با تبلت با ابری بالای سر در خانه های رويايی هوشمند

خانه های رویایی هوشمند

در مقاله پیش رو گزارشی از سمت و سوی سیاست گذاری شرکت های بزرگ […] ...

ادامه مطلب