بیلدینگ پلاس
بیلدینگ پلاس
۰۴ آبان ۱۳۹۵
تحریریه بیلدینگ پلاس

آموزش ممیزی انرژی در ساختمان

ممیزی انرژی در ساختمان عبارتست از ایجاد مطالعه امکانسنجی و به کمیت در آوردن ورودیهای مختلف انرژی ساختمان و بررسی پروسه جریان انرژی داخلی در ساختمان در مدت زمان معین به هدف شناخت کارآمد الگوی مصرف انرژی و رسیدن به اقداماتی جهت اصلاح الگوی مصرف تا بتوان هزینه های انرژی را کاهش داد. به عبارت دیگر ممیزی انرژی مجموعه اقداماتيست که جهت شناسایی وضعيت مصرف انرژی در يک واحد مصرف کننده انرژی مانند یک ساختمان به هدف رسیدن به راهکارهایی جهت بهبود و کاهش مصرف انرژی در آن واحد انجام می گردد. در ادامه این فرآیند راهکارهای حاصل شده از نظر اجرایی و اقتصادی ارزیابی می شوند.

در کارگاه آموزش ممیزی انرژی در ساختمان علاوه بر آشنایی با فرآیند ممیزی انرژی در ساختمان، سعی بر آن داریم تا با ارائه پروژه های نمونه کارشناسان مهندسی را برای انجام پروژه های ممیزی انرژی آماده سازیم.

سرفصل کارگاه آموزش ممیزی انرژی در ساختمان

 • تاریخچه ممیزی انرژی در ساختمان
 • بررسی اهداف کلی ممیزی انرژی ساختمان
 • معرفی مراحل انجام ممیزی انرژی
 • تحلیل داده های انرژی ساختمان
 • ارائه نمونه هایی از بررسی های انجام شده بر روی قبوض برق ساختمانها (نمودارهای حاصل شده از تحلیل قبوض و بررسی های انجام شده بر روی توانهای اکتیو و راکتیو و دیماند …)
 • ارائه نمونه ای از بررسی بر روی قبوض گاز مصرفی ساختمان
 • ارائه نمونه نقشه های موجود از ساختمان در بخشهای معماری و تاسیساتی بررسی های اولیه
 • بازرسی ساختمان و جمع آوری اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی
 • جمع آوری اطلاعات عمومی ساختمان(ساکنین، نحوه کاربری و …)
 • آشنایی با اطلاعات برداشتی در بخش معماری ساختمان با ذکر نمونه های عملی
 • نواقص شناسای شده در بخش معماری ساختمان در حین بازدید
 • عکسبرداری حرارتی از پوسته ساختمان و تحلیل عکسهای نمونه
 • آشنایی با اطلاعات برداشتی در بخش تاسیسات مکانیکی ساختمان با ذکر نمونه های عملی
 • نواقص شناسای شده در بخش تاسیسات مکانیکی ساختمان در حین بازدید
 • عکسبرداری حرارتی از تجهیزات و تحلیل عکسهای نمونه
 • اندازه گیری های انجام شده بر روی تاسیسات موتورخانه و آشنایی تجهیزات آزمایشگاه انرژی به همراه نمونه خروجی های دستگاه ها
 • آشنایی با اطلاعات برداشتی در بخش تاسیسات الکتریکی ساختمان با ذکر نمونه های عملی
 • نواقص شناسای شده در بخش تاسیسات الکتریکی ساختمان در حین بازدید
 • اندازه گیری های انجام شده بر روی تاسیسات اکتریکی و روشنای به همراه نمونه خروجی های دستگاه ها
 • محاسبات (تعیین خط استاندارد و محاسبه شاخص مصرف انرژی)
 • مختصری بر محاسبه تلفات حرارتی ساختمان
 • محاسبه BLC ساختمان به همراه نمودارهای محاسباتی برای ساختمان نمونه
 • بررسی عملکرد تجهیزات تاسیسات مکانیکی
 • ارائه نمودارهای بخش روشنایی و مقایسه با استانداردها
 • تفکیک مصارف انرژی های سالانه ساختمان
 • ترسیم نمودارهای تراز مصرف انرژی و ارائه مثال
 • محاسبه شدت مصرف انرژی با ارائه نمونه های مختلف
 • تعیین راهکارهای کاهش مصرف انرژی
 • معرفی راهکارهای مدیریتی و کم هزینه
 • معرفی راهکارهای پرهزینه و آشنایی با برآورد های اقتصادی
 • نمونه راهکارهای کاهش مصرف انرژی اجرا شده در ساختمانها مورد ممیزی شرکت سامان انرژی

 

Review: 5 - "آموزش ممیزی انرژی در ساختمان" by , written on آبان ۴, ۱۳۹۵

ممیزی انرژی در ساختمان عبارتست از ایجاد مطالعه امکانسنجی و به کمیت در […]

بیلدینگ پلاس

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*مجموعه مقالات ممیزی انرژی در ساختمان