گزارش ماهانه بانک مرکزی

گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه ۹۶

گزارش “تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي ماه سال ۱۳۹۶ “که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات  کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکو …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در آذر ماه ۹۶

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:
در آذرماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۷/۸ هزار واحد مسکون …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در آبان ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، گزارش »تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۶» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است:
در آبانماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانها …

ادامه مطلب
ورود مشتریان بالقوه به بازار مسکن

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۶» که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است:
در مهرماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مس …

ادامه مطلب

تحلیل گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن شهریور ماه

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن در شهریورماه سال جاری، افزایش دمای فصل پیش رونق بازار را در پایان تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تایید کرد.
بررسی‌های بانک مرکزی از حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران طی یکماهه شهریور، نشان می‌دهد: در این بازه بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ …

ادامه مطلب
نمایه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در شهریور ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، گزارش (تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال ۱۳۹۶)که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در شهريورماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمان …

ادامه مطلب
نمایه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در تیر ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات  بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال ۱۳۹۶» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در تيرماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهاي م …

ادامه مطلب
نمایه گزارش معاملات مسکن آذر 95

گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۹۶

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است. در اين گزارش آمده است: در مردادماه سال ۱۳۹۶ ،تعداد معاملات آپارتمانهای …

ادامه مطلب

گزارش بازار مسکن تهران در خرداد ماه ۹۶

گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۶۶» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:
در خردادماه سال ۱۳۹۶ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به  ۱۵٫۴ …

ادامه مطلب
بیلدینگ پلاس