اطفاء حریق ، نجات و علائم هشدار

تجهیزات اطفاء حریق و نجات افراد و علائم هشدار دهنده و ایمنی شامل معرفی کپسول های آتش نشانی ، شوت نجات افراد برای تخلیه اضطرای و ...

آخرین مطالب اطفاء حریق ، نجات و علائم هشدار

شوت نجات نصب شده در بام ساختمان

شوت نجات جهت تخلیه اضطراری افراد

شوت نجات که به نام شوت فرار نیز شناخته می شود ، یکی […] ...

ادامه مطلب